YEN svarar på NMI:s kritik i SvD

Av: Pamina Falck | Debatt | Oktober 25, 2019 | Inga kommentarer
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) svarar idag på NMI:s kritik i SvD om att nämnden är osynlig och verkningslös.
> Läs artikeln

Läs NMI:s ledare i SvD om Yrkesetiska nämnden

Av: Pamina Falck | Debatt | Oktober 21, 2019 | Inga kommentarer
Journalistförbundets yrkesetiska nämnd har två huvudsakliga uppdrag: det ena är att behandla och fatta beslut angående anmälningar om överträdelser av de yrkesetiska reglerna, det andra att bedriva och stimulera en yrkesetisk debatt.
> Läs artikeln

Yrkesetiska nämnden “en vakthund utan bett”

Av: Pamina Falck | Debatt | Oktober 19, 2019 | Inga kommentarer
Det är ytterst få som känner till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) vars uppdrag är att bedriva en yrkesetisk debatt samt att granska och fatta beslut om överträdelser av de yrkesetiska reglerna.
> Läs artikeln