”Texten för diskussionen tre år tillbaka i tiden”

Carl Berglöf på Energiföretagen har reagerat på en artikel i Ny Teknik och säger texten för diskussionen tre år tillbaka i tiden. Han menar att den svenska realiteten är att det saknas planerbar elproduktion och att detta påverkar både utbyggnaden av vindkraft och möjligheten att överföra el från Norrland till södra Sverige.  

 
Tidningen Ny Teknik låter experter recensera Ebba Busch uttalande.

I måndags (10/6) publicerade Ny Teknik en artikel med rubriken “Experter sågar ministerns uttalande att mer vindkraft kräver mer kärnkraft”.  Energi- och näringsminister Ebba Busch uttalade att mer vindkraft kräver mer kärnkraft: ”Vill man ha mer vindkraft behöver man också mer kärnkraft, sa hon och tillade att det är ett måste för att få elsystemet att fungera som en helhet, enligt TT.”, skrev Ny Teknik.

Reportern Linda Nohrstedt har kollat om Bushs uttalande stämmer genom att intervjua fem experter på energiområdet; Markus Wråke, vd på energibranschens forskningsföretag Energiforsk, Martin Johansson, enhetschef på Energimyndigheten, elkraftexperten och IVA-ledamoten Magnus Olofsson, Åsa Elmqvist, områdesansvarig för energisystem på Energiforsk och Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät 

Deras uppfattningar är hyggligt samstämmiga och kan sammanfattas med att det i teorin inte är nödvändigt att bygga mer kärnkraft för att kunna bygga ut vindkraften. Åsa Elmqvist avvisar behovet av planerbar produktion som hon menar är ett gammalt sätt att se på elsystemet:   

“Den planerbara elproduktionen vi behövde innan har ersatts av ett planerbart system, som är mer komplext och svårare att överblicka. Det kräver lite mer pedagogik om vad som är på väg att förändras med elektrifiering och digitalisering.”  

Carl Berglöf som är sakkunnig inom kärnkraft och kraftsystem på Energiföretagen har reagerat över vinkeln i artikeln och påpekar på Twitter att texten för diskussionen tre år tillbaka i tiden. Han menar att den svenska realiteten är att det saknas planerbar elproduktion och att detta påverkar både utbyggnaden av vindkraft och möjligheten att överföra el från Norrland till södra Sverige.  

Vidare menar han att analysen i artikeln i hög utsträckning bygger på två komponenter, energi och effekt, men glömmer den tredje, driftsäkerhet – vilken var utgångspunkten i frågeställningen. Han ger en rad exempel från de senaste åren på att Sverige är i akut behov av ytterligare planerbar produktion.   

– Energimyndigheten har i sina scenarier konstaterat att alla fossilfria kraftslag behövs om en storskalig elektrifiering ska lyckas. Alltså kommer det behövas både mer kärnkraft och vindkraft. Frågan här handlar om kärnkraften dessutom stöttar vindkraftens expansion. Jag menar att det finns tydliga tecken på det utifrån hur elsystemet har utvecklats på senare år avseende driftsäkerheten, säger Carl Berglöf.

– Artikeln i Ny Teknik går inte på djupet i de frågor som ställdes avseende elsystemets drifttekniska egenskaper. Några av de svar som erhölls handlade istället om andra saker än driftsäkerhet. Här borde reportern ställt följdfrågor för att artikeln skulle bli uttömmande, avslutar Carl Berglöf. 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *