Tidning fälld för otydlig rättelse

Näringslivets medieinstitut (NMI) har tidigare skrivit om hur rätten till rättelse aldrig prövats vid en företagsanmälan i Pressens opinionsnämnd (PON). Detta enligt uppgifter från Pressombudsmannen (PO). NMI kan nu konstatera att PON faktiskt har fällt en tidning för en otydlig rättelse om ett företags påstådda koppling till Hells Angels.

 
genesis-castillo-7nmqnIevuG0-unsplash

Tidningen Norrländska Socialdemokraten (NSD) skrev den 21 januari 2011 om en tingsrättsdom där en man dömdes för bedrägeri. Mannen var ägare till House of pain tatoo när brotten begicks. Tidningen skriver att ”House of pain tatoo, numera Dead mans hand, är en franchisekedja som är knuten till mc-klubben Hells angels.”

Ägaren till Dead mans hand hörde av sig till tidningen och begärde en rättelse då tidningen fick det att låta som att mc-klubben var kopplad till företaget Dead mans hand, vilket inte var fallet.

Men tidningens förtydligande blev inte speciellt tydligt:

”I fredagens tidning skrev NSD att tingsrätten anser att House of pain, numera Dead mans hand, är en franchisekedja till Hells Angels. NSD vill förtydliga att kopplingen som tingsrätten i Luleå gjorde inte gäller någon viss person. Kopplingen var endast mellan House of pain och Hells Angels.”

Ägaren till Dead mans hand var inte nöjd med rättelsen och anmälde tidningen till PO. Tidningen hade inte enbart gjort en felaktig koppling i sin publicering och en otydlig rättelse, dessutom hade den felaktiga informationen som nu spreds om företaget skadat verksamheten allvarligt.

PO gick på företagets linje och tidningen fälldes. PO skriver:

”Tidningen publicerade ett uppföljande tillrättaläggande redan nästa dag. Men NSD lyckades inte heller i rättelsen på något tydligt sätt klargöra att kopplingen till Hells Angels i domen inte alls avsåg Dead mans hand.”

NMI konstaterar att NSD genom att publicera ett förtydligande medgivit brister i den ursprungliga artikeln. Det leder till att PO och PON gör en bedömning av om rättelsen är utförd på ett rimligt sätt. PO konstaterar att rättelsen inte klargör sakförhållandet på ett tydligt sätt.

Sannolikt hade PO friat om tidningen inte genom förtydligandet erkänt bristerna i den ursprungliga publiceringen. PO har konsekvent undvikit att ta ställning i tvister om sakläget där företag är inblandade. Däremot finns det många exempel på att PO bedömer hur väl sakuppgifter stämmer eller inte när det gäller publiceringar om privatpersoner.

NMI har fortfarande inte hittat ett enda fall där en tidning som inte erkänner fel, fälls för att inte ha rättat sakfel. Istället tycks det krävas att båda parter är överens om sakfel, för att en tidning ska fällas.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *