Tidningen Chef försvarar hårda ord

I juni publicerade tidningen Chef, som ägs av den fackliga organisationen Ledarna, förödande kritik av vd:n för börsbolaget Poolia. Hon fick det sämsta resultatet i ”chefstestet” någonsin och anonyma medarbetare kritiserade henne i mycket hårda ordalag.

 

Tidningen Chef har sedan länge använt en modell för att utvärdera chefer och testat närmare 200 chefer. En av de som fått högst betyg i chefstestet är den nyligen petade chefen för arbetsförmedlingen Angeles Bermudez-Svanqvist.

Läs Mats Olins debattartikel på Dagens Samhälle.

Lyssna när Cissi Elwin berättar om händelsen i Utgivarnas podd (december  2018)

Folk kan ju säga väldigt elaka saker anonymt, kanske till och med kränkande, är det OK att publicera sådant rakt av?
– Nej, det är det inte alltid OK och vi har strukit mycket. Vi sållar hårt, säger Cissi Elwin som är chefredaktör för tidningen Chef.

Vid fällningen i Pressens opinionsnämnd fick Monika Elling som första person välja om hon ville vara anonym eller inte i beslutstexten. Hon valde att låta sig namnges. Förändringen i PON:s rutiner kom till efter att TMI hade debatterat frågan under lång tid.

Ändå närmar sig de publicerade anonyma kommentarerna i artikeln den stil och ton som ofta upplevs som kränkande på internet. När det gäller internetkommentarer har ansvarsfrågan debatterats livligt: ska ansvaret ligga på den som skrivit eller den som upplåter kommentarsfältet? I fallet med tidningen Chef är saken enklare, ansvaret ligger helt och håller på ansvarig utgivare.

När någon säger att ”jag vill inte att Monika Elling ska få förstöra fler människors liv”, är du säker på att det är sant att hon har förstört människors liv?
– Den personen pratar om sina upplevelser. Och vi hade nog inte publicerat det om vi inte hade hört det från många.

Artikeln är lång, ungefär 13 000 tecken, men Monika Elling själv är inte intervjuad. Chef erbjöd Monika Elling via mail en skriftlig kommentar på 700 tecken som är publicerad i anslutning till artikeln under vinjetten ”Svaret”. Hon skriver bland annat ”Internkommunikation kan man alltid bli bättre på och den är oerhört viktig vid svåra beslut och när man jobbar i motvind.” Man kan undra om Monika Elling förstått vidden av kritiken.

Men tidningen Chef har i själva verket inte låtit Monika Elling förstå vad hon kommer att bli kritiserad för. Exempelvis att hon får sämst resultat någonsin i chefstestet. Hon har fått läsa några sammanfattande textrader, och ombetts kommentera. Artikeln går sedan betydligt längre i den personliga kritiken mot Monika Elling vilket gör att hennes svar, som publiceras i anslutning till artikeln, blir helt missvisande.

Är det en rimlig form av bemötande?
– Det är samma för alla chefer som vi testar, säger Cissi Elwin. Och jag vet inte om det skulle vara lämpligt att intervjua alla chefer som vi har testat.

Men i detta fall är kritiken exceptionellt hård, då är väl behovet av bemötande mycket större än om testet är positivt?
– Det finns en rättviseaspekt i detta, vi behandlar alla på samma vis.

Hennes bemötande är placerat i tidningen så att man får uppfattningen att det är kritiken i själva artikeln som hon svarar på. Ska det vara så?-
– Vi kanske borde förtydliga att det är en kommentar till testet.

Möjligheten för den som blir kritiserad att bemöta är central i svensk pressetik. Det är inte ovanligt att tidningar fälls i pressens opinionsnämnd när de slarvat med detta. Så här är regeln formulerad:

”Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.”

Hade det inte varit en bra idé att göra en rejäl intervju med henne för att ge henne chansen att bemöta mer ordentligt?
– Som sagt det, finns en rättviseaspekt i detta. Vi vill behandla alla testade chefer på samma sätt.

Publiceringen ledde till viss debatt och kritiserades av bland annat Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman.

Du publicerade ett svar på kritiken, varför det?-
– Vi fick mycket kritik, folk tyckte att vi hängde ut Monika Elling. Det kan jag förstå. Men samtidigt kan vi inte avstå från att publicera när en chef får mycket lågt betyg. Men vi fick också en del hejarop. I kommentarsfältet kom en del angrepp på Monika Elling som vi fick plocka bort och till slut stängde vi kommentarsfältet. Det var jättesvårt att publicera så hård kritik. När vi publicerar toppresultat som för Apotekets chef får det inte lika stor uppmärksamhet.

Monika Elling säger att hon haft ett tydligt uppdrag från styrelsen att på kort tid skära radikalt i kostnaderna. Detta har hon genomfört vilket drabbat många och lett till en del missnöje. Hon lyfter också fram att hon blivit utvärderad i en intern medarbetarundersökning utförd av SIFO cirka ett och ett halvt år före Chefs test. Där jämförs cheferna inom företaget och Monika Elling får ett resultat som är klart mera positivt än genomsnittet för cheferna inom Poolia.

Många av dessa chefer har blivit testade tidigare, kanske mera fullständigt, i medarbetarundersökningar. Frågar ni efter dem?
– Det varierar, säger Cissi Elwin. Inte som en självklar del. Vi har talat om att införa det som en rutin, men det är också en fråga om resurser. Vi satsar redan mer på detta än vad som är normalt på många redaktioner.

Experter på medarbetarundersökningar som TMI talat med är kritiska och menar att det är vanskligt att dra den typen av slutsatser som tidningen Chef gör, bland annat att jämföra mellan olika organisationer.

– Jag kan förstå det, men det är inte bara ett sifferresultat, utan en lång artikel som ger många olika perspektiv på ledarskapet. Det är ingen vetenskap, det är journalistik. Men det är erfarna journalister som drar slutsatserna baserat på materialet. Vi vill verkligen ha en rättvisande bild.

Hur kommer ni fram till en siffra i chefstestet? Finns det en bedömningsmall?
– Vi redovisar precis hur vi gör. Det är en samlad bedömning av de omdömen vi får in som en grupp erfarna journalister väger samman. Men det finns ingen mall.

Cissi Elwin bekräftar att Poolia tidigare varit sponsor för tidningen Chefs ”Stora Chefdagen” men att företaget hoppade av 2012.

Har det haft någon påverkan på er utvärdering av Monika Elling?
– Nej, självklart inte. Vi samarbetar med många företag. Vi måste ha en dubbelroll, och alla känner till spelreglerna och respekterar dem. Det skulle vara minst sagt korkat om vi skulle hämnas genom att skriva negativt.

Även Svenska Dagbladet publicerade samma dag som Chef en artikel om testet av Monika Elling. Tidningarna har ett samarbete som innebär att Chef levererar en färdig artikel varje vecka som publiceras i SvD Näringsliv, men i detta fall var det annorlunda enligt chefen för SvD Näringsliv Olle Zachrison.

– I det här fallet låg det inte inom ramen för samarbetet, säger Olle Zachrison. Chef ringde upp mig och sa att de hade gjort ett nytt chefstest och att slutsatserna är anmärkningsvärda.

Hur resonerade ni kring att publicera så stark kritik?
– Det var verkligen ett svårt beslut men vi bedömde att de fanns ett stort nyhetsvärde. Det är ett stort börsbolag med många anställda och det är ett seriöst magasin som fått fram allvarlig kritik. Det kunde få konsekvenser för bolaget, det insåg vi, och det har det också fått eftersom hon fick avgå.

Vilket material hade ni tillgång till?
– Vi fick hela tidningen Chefs artikel och vi gjorde en rewrite på den. Vi hade en diskussion med Chefs ledning om hur väl underbyggt testet är. Några av citaten närmade sig personpåhopp, de tog vi bort.

Varför bad ni inte om Monika Ellings kommentarer till kritiken?
– Tidningen chef lämnade inte ut text till henne och därför gjorde vi inte det heller. Men vi sökte henne direkt efter publiceringen för att hon skulle få ge sin kommentar. Och vi gjorde en rad uppföljningar där vi också problematiserade publiceringen.

 

Artikeln publicerades ursprungligen av Timbro Medieinstitut.

 

 

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *