Trumpfixeringen total i SVT:s nyhetsprogram

Vilka av världens politiska ledare har fått synas i SVT:s utrikesrapportering? NMI:s genomgång av det senaste halvåret visar att Donald Trump synts mer än andra nordiska-, europeiska- och världsledare tillsammans − inklusive Stefan Löfven.

 
Donald Trump är den överlägset mest omnämnda världsledaren i SVT:s stora nyhetsprogram det senaste halvåret visar NMI:s undersökning.

NMI har undersökt och jämfört omnämnanden av 14 stats- eller regeringschefer i SVT:s nyhetsprogram Rapport, Aktuellt och Agenda de senaste sex månaderna (1 okt 2019- 20 apr 2020).

Förutom ledarna för våra nordiska grannländer Finland, Norge och Danmark inkluderar undersökningen de tre största ekonomierna i EU – Tyskland, Frankrike och Italien – samt Storbritannien och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. På global nivå inkluderas även ledarna för USA, Kina, Indien, Brasilien, Ryssland.

Undersökningen visar att Donald Trump dominerar totalt när det gäller antal omnämnanden i nyhetsprogrammen, totalt 589 gånger i Rapport, 145 gånger i Aktuellt och 28 gånger i Agenda det senaste halvåret. Inte ens Stefan Löfven kommer i närheten i Aktuellt (66 ggr) och Rapport (155 ggr), dock något mer än Trump i Agenda (30 ggr). Det kan också jämföras med utrymmet för de övriga nordiska regeringscheferna som endast nämns sammanlagt 44 gånger i Rapport och 7 gånger i Aktuellt.

Resultatet ligger således i linje med den undersökningen som mediesöktjänsten Retriever presenterade över tryckt media 2018. NMI:s undersökning pekar dock på att Trump-dominansen är ännu större i SVT än vad den är i tryckt media.

Bland Europas politiska ledare klarar sig Storbritanniens premiärminister Boris Johnson bäst, som nämns 130 gånger i Rapport, 50 gånger i Aktuellt och två gånger i Agenda. Betydligt fler än Tysklands Angela Merkel som endast fick 18 omnämnanden i Rapport och sex i Aktuellt, eller Frankrikes Emmanuel Macron som klarade sig marginellt bättre med 27 omnämnanden i Rapport och nio i Aktuellt. Ingen i den fransk-tyska duon nämndes dock vid namn i SVT:s Agenda under sökperioden, även om det finns en viss risk för enstaka missade inslag (se nedan i metodbeskrivningen).

Ännu värre är resultatet för Italiens premiärminister Giuseppe Conte. Trots att Iandet hamnat i världens strålkastarljus för hanteringen av coronautbrottet nämns han inte mer än tre gånger i Rapport och aldrig i Aktuellt eller Agenda. Inte heller Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen får mer än 6 omnämnanden i Rapport och 3 i Aktuellt.

Om vi i stället riktar blicken mot ledarna bortom Europa kan vi se att Trumps dominans består även här. Ledarna för de så kallade BRIC-länderna – Brasiliens Bolsonaro, Rysslands Putin, Indiens Modi och Kinas Xi – omnämns tillsammans 121 gånger i programmen, vilket motsvarar en sjättedel av Trumps förekomster. Den som klarar sig bäst, men klart efter Boris Johnson, är Vladimir Putin som kvalar in på en fjärde plats med 59 omnämnanden i Rapport, 26 i Aktuellt och 2 i Agenda.

Även om man räknar samman det totala antalet omnämnanden av alla andra undersökta nordiska-, europeiska-och världsledare tillsammans, totalt 677 stycken, (se lista på vilka nedan) så nämns Trump 85 ytterligare gånger, totalt vid 762 tillfällen.

Analys: En fördummande personfixering

Att Trump dominerar bland världsledarna som nämns i utrikesrapporteringen har naturligtvis sina skäl. Presidenten är ledare för världens största ekonomi, världens militära supermakt och dessutom Sveriges tredje största handelspartner. Att förmedla amerikansk politik till den svenska allmänheten kan därför ses som en grundläggande förutsättning för god folkbildning i SVT:s utrikesrapportering.

Däremot kan man ifrågasätta den monstruösa skillnaden i antal omnämnanden mellan Trump och andra internationella ledare.

Är det rimligt att så lite uppmärksamhet riktas mot ledarna för EU:s tre största ekonomier, inklusive ledaren för Sveriges andra största handelspartner och EU:s folkrikaste medlemsstat Tyskland? Förmodligen hade även antalet omnämnanden av Boris Johnson sjunkit om det inte hade varit ett brittiskt parlamentsval det senaste halvåret samt en stor rapportering om Brexit.

Rimligtvis bör det fransk-tyska ledarparet synas mer i SVT:s stora samhällsprogram, såväl i inrikes- som i utrikesrapporteringen, som de två länder som i hög grad definierar EU:s ekonomiska och politiska inriktning. Det är också märkligt att Italiens politiska ledning förblivit så anonym under coronakrisen, trots att landet hamnat i Europas och Sveriges blickfång.

Bortsett från värdet att rapportera om amerikansk politik verkar det också finnas ett oproportionerligt stort journalistiskt intresse av Trumps person i USA-rapporteringen jämfört med andra länder. Exempelvis var förekomsten av ”Trump” ungefär 50 procent av förekomsten för sökordet ”USA” under perioden. Motsvarande förhållande för Kinas president Xi Jinping var mellan 1 och 2 procent, för Finlands Sanna Marin omkring 8 procent och för Frankrikes Emmanuel Macron mellan 13 och 14 procent. Det tyder på att Trump som person i hög grad tillåts definiera bilden av USA i media på ett sätt som inte gäller andra länder.

SVT bör förstå att en stor personfixering inte nödvändigtvis ökar värdet av utrikesrapporteringen. Tvärtom riskerar den att sjunka, inte bara för att fokus blir oproportionerligt amerikanskt utan för att det fokuserar på en person som missar USA-frågornas större komplexitet. USA är i dag ett land som enorma samhällsproblem − såväl ekonomiska som politiska − vilka förtjänar en belysning i public service som inte handlar om Trumps senaste tweets.

 

Metod för undersökningen:

Undersökningen har genomförts genom sökningar med sökvertyget Allears som skapar digitala transkriptioner av vad som sägs i radio och TV.

Sökorden som använts har varit de 14 stats- och regeringschefernas efternamn. Sökningen har också begränsats till de tre programmen Aktuellt, Agenda och Rapport. Eftersom sökningarna visar antalet gånger som ett namn nämns i programmen ingår även dubletter av inslag. Det berör framförallt Rapport-sändningarna som normalt sänder flera gånger på morgonen och på kvällen i SVT 1.

Transkriptionerna har sina begränsningar då de är digitalt utförda vilket kan leda till stavfel. I dessa fall har materialet inte kunnat fångats upp. Därför finns sannolikt material som har missats och ”nollorna” i Agenda bör inte ses som definitiva utan mer en indikator på ett väldigt lågt värde. Däremot har olika kontroller gjorts såsom att komplettera namnsökningarna med sökningar på personens titel. Exempelvis var Xi Jinpings namn ofta felstavat i det sökta materialet, varför den kompletterades med en sökning på ”Kinas president” för att fånga upp eventuellt bortsållat material. Dessa sökningar har dock inte visat på något substantiell skillnad i antalet omnämnanden.

 

Nyckeltal: Ledaren vs landet

(Förekomsten av landsnamnet i parantes)

Sanna Marin (Finland)

Rapport: 19                                 (199)

Aktuellt: 4                                   (55)

Agenda: 0                                    (13)

Emmanuel Macron (Frankrike)

Rapport: 27                                 (190)

Aktuellt: 9                                   (70)

Agenda: 0

Vladimir Putin (Ryssland)

Rapport: 59                                 (274)

Aktuellt: 26                                 (95)

Agenda: 2                                    (7)

Donald Trump (USA)

Rapport: 589                              (1163)

Aktuellt: 145                              (293)

Agenda: 28                                 (68)

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

2 kommentarer


  1. Mart Maandi skriver:

    Vore intressant att se staplarna uppdelade på positiv/negativ publicitet. Antar att grafen skulle se helt annorlunda ut om endast positiva omnämnanden skulle redovisas. Trump skulle då inte ligga i topp…

  2. […] Norge, Danmark og Finland interesserer heller ikke i Stockholm. I øjeblikket er det mest Corona, der fylder, da den stærkt kvindedominerede redaktion overvejende er hypokonder. Dette æterbårne skoleblad betaler Svensson 8 mia kroner for om året. Trumpfixeringen total i SVT:s nyhetsprogram […]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *