TT bortser från kritik av ny modell för prissättning av el

TT rappporterar om den nya modellen för att styra flöden i elsystemet, men redogör inte för den omfattande kritiken mot modellen.

 

TT:s Olle Lindström rapporterar att den nya metoden för att styra överföring av el mellan elområden bedöms öka elpriset med 10 procent, men att syftet är ”effektivare och mer klimatvänlig elproduktion”. Vad TT inte berättar om är den omfattande kritik som riktats mot Svenska kraftnät som ansvarar för förändringen i Sverige.

Basindustrins organisation SKGS avråder från en övergång till en flödesbaserad kapacitetsberäkning.

Per Tryding, vice VD, Sydsvenska Handelskammaren och Mats Nilsson, docent i miljöekonomi, Södertörns högskola, har i Dagens Industri påpekat att det snarare handlar om en 20-procentig ökning av elpriserna i elområde 3.

Mats Nilsson sa till Tidningen Näringslivet: ”Som det ser ut nu är det de norska kraftproducenterna som blir de stora vinnarna. Detta beror enligt honom på att det norska stamnätet är svagt, vilket gör att stora flöden av norsk vattenkraft tar omvägar genom det svenska stamnätet för att transporteras söderut.”

På Second Opinion skrev Energiföretagen Sveriges Magnus Thorstensson och Anders Karmhed för ett år sedan: ”Det nuvarande förslaget missgynnar ensidigt konsumenterna enligt testkörningar hittills. Trots att förslaget gynnar elproducenterna så tycker vi inom branschen inte att det är en bra idé.”,

Vattenfall föreslår att de nordiska stamnätsoperatörerna väntar med den flödesbaserade lanseringen.

Dagens Nyheter rapporterade i mars att ”Vattenfall avråder kraftigt i ett remissvar från att använda den nya modellen. De pekar på hög komplexitet som gör det svårare för dem att planera elproduktion och elhandel – och anser att Svenska kraftnät saknar analys.”Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *