TT missar kärnkraftens roll i de rekordhöga elpriserna

Onsdagen den 15 september var priset på elbörsen rekordhöga 163 öre/kWh i södra Sverige. Elpriset har varit en följetong under sommaren och flera medier har rapporterat om snabbt stigande elpriser. I veckan publicerade TT en artikel om det de kraftigt stigande elpriserna i södra Sverige. En nyhet som kablades ut till media över hela landet. Men hur rapporterar TT och andra medier om orsakerna till det rekordhöga elpriset?

 
Foto: Unsplash/Fré Sonneveld

I TT: s artikel intervjuas Johan Sigvardsson som är el-analytiker på elhandelsbolaget Bixby. Förklaringarna som ges i artikeln handlar dels om tomma vattenmagasin och att det blåser för lite i hela Europa för att vindkraften ska kunna leverera. TT skriver också att priset på fossila bränslen som gas, kol och olja stigit kraftigt den senaste tiden och att Sverige idag är mer sammankopplat med det kontinentala elsystemet. Dessa faktorer påverkar elpriset.

”Den enskilt största anledningen”

När NMI talar med Johan Sigvardsson håller han med om ovannämnda beskrivning. Han uppger dock att den förlängda revisionen av kärnkraftverket Ringhals 3 och den enligt plan genomförda revisionen av Ringhals 4 i kombination med de minskade marginalerna i södra Sverige är den enskilt största anledningen till att södra Sveriges elområde kopplats mot andra och dyrare elområden på andra sidan Östersjön där marginalkostnaden för fossila kraftslag styr elpriset.

De minskande marginalerna i södra Sverige är i sin tur en följd av att Ringhals 2 stängdes för gott den 30 december 2019 och Ringhals 1 den 30 december 2020. Södra Sverige är därför beroende av tillförsel utifrån, antingen från de norra prisområdena i Sverige eller import via utlandskablarna.

Den minskade kraftproduktionen i söder har i sin tur resulterat i att Svenska kraftnät tvingats begränsa överföringskapaciteten till Sveriges södra elområde för att hålla balansen i systemet.

Det är aspekter som saknas i TT: s rapportering kring det höga elpriset i södra Sverige.

Konsumentperspektivet dominerar

Det finns många artiklar som nyligen publicerats i media och som berör prisökningarna på el. I de flesta fall har de publicerat TT: s artikel. Andra artiklar som redaktionerna producerat själva nämner de låga nivåerna i vattenmagasinen, att vindkraften inte levererat och att södra Sverige blivit mer beroende av import från kontinenten, där elen just nu främst produceras av dyr gas. Många artiklar har ett konsumentperspektiv där fördelarna respektive nackdelarna med ett fast eller rörligt elpris diskuteras.

I tidningen Dagens Industri förs dock ett längre resonemang om södra Sveriges elberoende från kontinenten.

Media missar att rapportera om det höga elprisets koppling till nedläggningen av kärnkraft och minskade marginaler i elsystemet i kombination med sommarens revisioner av Ringhals 3 och 4.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *