TT missar Lagrådets sågning av sjukvårdförsäkringsförslag

När socialminister Lena Hallengren presenterade ett förslag om att strama upp regelverket för privata sjukvårdsförsäkringar var TT:s rapportering okritisk. När Lagrådet nu kritiserar regeringens förslaget syns ingen TT-rapportering.

 

För några veckor sedan presenterade regeringen ett förslag om att kontrollen av vårdgivare som erbjuder vård till både patienter från den offentligt finansierade vården och de med en privat sjukvårdsförsäkring ska stramas åt.

När Lagrådet för några dagar sedan kommenterade förslaget är man kritisk. Förslaget är otydligt och det är tveksamt om det får någon effekt. Lagrådet menar till exempel att det är svårt att se hur förslaget skulle kunna säkerställa att vård alltid ges till den med det största vårdbehovet.

””Det är så oklart både i vilken utsträckning som prioriteringar är möjliga att göra och vad som ska gälla i ungefär likvärdiga fall gör det svårt för Lagrådet att bedöma om de nu föreslagna reglerna kan fylla sitt syfte”, skriver Lagrådet i remissvaret.

Medierapporteringen kring Lagrådets kritik är obefintlig. Endast nättidningen Altinget tar upp den i en artikel. När Socialminister Lena Hallengren presenterade själva förslaget på en presskonferens publicerade många medier nyhetsbyrån TT:s okritiska artikel från presskonferensen. När Lagrådet nu kritiserade förslaget har ingen publicerat någon TT-text om Lagrådets utlåtande.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *