TV4-inslag missar batteriparkernas drivkraft

I ett TV4 inslag om en batteripark i Jämtland fokuserar reportern på batteriernas kapacitet att lagra energi. Vad det egentligen handlar om är att förse Svenska kraftnät med snabba stödtjänster för balansering av elnätet.

 

I ett inslag berättade TV4 att Sveriges största batteripark för energilagring nu har invigts i anslutning till en vindkraftspark i Ragunda i Jämtland. TV4:s inslag är ovanligt informativt, och sätter in batteriet i ett elsystemperspektiv: det hjälper till att balansera elnätet.

Men reportern konstaterade att parken har en kapacitet på 52 MWh ”vilket motsvarar en daglig elförbrukning för 14 000 hushåll”. Den här beskrivningen leder tankarna fel. Batteriparken i Ragunda, likt andra batteriparker runt om i Sverige, kommer inte att användas för att lagra energi som kan användas för att ge elenergi under någon längre tid. Den ska förse Svenska kraftnät med frekvensuppehållande stödtjänster.

”När batterilagret tas i drift kommer det att förse Svenska kraftnät med stödtjänster för frekvenshållning vilket bidrar till att upprätthålla balansen mellan produktion och förbrukning”, skriver det franska företaget Neon i pressreleasen för den nya batteriparken.

Marknaden för stödtjänster är lukrativ just nu eftersom Svenska kraftnäts behov av frekvensreglering växt till en mångmiljardmarknad på bara några år. Det är den utvecklingen som driver marknaden för batteriparker.

”Alla initiativen har kommit väldigt fort. Det som driver det här är att det för närvarande är så extremt lönsamt att sälja stödtjänster till Svenska kraftnät”, uppgav till exempel Bo Normark, industristrateg på det EU-finansierade investeringsbolaget EIT Innoenergy till tidningen Ny Teknik nyligen.

NMI har visat att medierna ofta inte har den här drivkraften klart för sig. I stället framställs batteriparkerna ofta som en slags ”powerbanks” med stor lagringskapacitet. I själva verket lämpar sig batterier, än så länge, dåligt för att lagra energi en längre tid. De är däremot bra på snabba punktinsatser, som på stödtjänstmarknaden.

När tidningen Ny Teknik kartlade batterimarknaden för stödtjänster konstaterade tidningen att den växer explosionsartat. Under 2024 planeras det för att 27 nya parker ska tas i drift och att 46 batteriparker i planeringsfasen.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *