Tyst i breda nyhetsmedier om svenskt kärnkraftsinitiativ

Utvecklingsbolaget Kärnfull Next har inlett ett samarbete med GE Hitachi om att bygga små kärnreaktorer i Sverige. Trots de senaste månadernas energidebatt, som fått nytt bränsle av Rysslands angreppskrig i Ukraina, har endast Dagens Industri rapporterat om initiativet.

 
En SMR-reaktor från GE Hitachi av typen GEH BWRX-300, liten kärnreaktor.

Projektutvecklingsbolaget Kärnfull Next har startat ett samarbete med tillverkaren GE Hitachi om att utveckla små modulära kärnkraftverk, så kallade SMR-moduler. Hittills är det endast affärstidningen Dagens Industri som rapporterat om initiativet, trots att energifrågan är högaktuell med tanke på Rysslands angreppskrig i Ukraina som resulterat i fortsatt stigande priser på gas, olja och el.

Debatten om energiförsörjningen och elpriserna har pågått en längre tid och behovet av planerbar energi i framförallt södra Sverige har lyfts fram av både företrädare från industrin som av myndigheten Svenska kraftnät.

Energiminister Kashayar Farmanbar har sagt att han inte stänger inte dörren för ny kärnkraft men också vid flertalet tillfällen uppgett att det inte finns något intresse att investera i kärnkraft eftersom den är för dyr. Nyligen kom det också ett beslut om slutförvaret och att kärnkraften ingår i EU:s taxonomi vilket ökat intresset från investerarhåll.

Med tanke på detta är det konstigt att ingen av de stora medierna bevakar initiativet. Det finns många frågor att ställa till Kärnfull Next och Khashayar Farmanbar om kärnkraftens framtida roll i Sverige eller om hur man ska få ekonomi i projektet. Bolaget uppger att man säkrat en initial finansiering från koncernen Granitor men vill inte uppge något belopp.

”Det finns en rejäl investeringsplan som följer vår planerade utveckling. Hur mycket och när som Corespring/Granitor skjuter till vill vi dock inte berätta”, uppger John Ahlberg på Kärnfull Next.

Ytterligare en aspekt är att statliga Vattenfall är minoritetsägare i det estniska företaget Fermi Energia och tillsammans håller man nu på att utveckla SMR-reaktorer i Estland. Energimyndigheten meddelade också nyligen att man stöder en testanläggning för små modulära reaktorer.

Enligt John Ahlberg, founder på Kärnfull Next, har inte någon från de större medierna hört av sig till bolaget för att veta mer om initiativet. NMI har frågat Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om hur man resonerat kring nyheten.

Charlotta Friborg, programchef på SVT Nyheter, svarar att man tidigare rapporterat om möjligheterna med små kärnkraftsreaktorer, men inte något om detta initiativ.

”Det är i och för sig en intressant nyhet men det är mycket nu kring kriget i Ukraina, censuren i Ryssland, det säkerhetspolitiska läget för Sverige, höga inflationstal, enorma flyktingströmmar i vårt närområde tränger undan en del annat just nu”, skriver hon.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *