Tyst i medier om långtidsarbetslösheten efter regeringsförklaringen

I rapporteringen om regeringsförklaringen lyser en diskussion om långtidsarbetslösheten och arbetsmarknaden med sin frånvaro. Det gavs flera tillfällen för reportrar och programledare att ställa frågor om vad regeringen konkret ska göra för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna bli en del av den samhällsgemenskap som Magdalena Andersson talar om.

 
Foto: Riksdagen/Anders Löwdin

Den höga långtidsarbetslösheten är ett allvarligt problem. Pandemin slog hårt mot grupper som redan tidigare stod långt från arbetsmarknaden och idag har nästan 200 000 personer varit arbetslösa i mer än ett år. I den gruppen finns många utrikesfödda och unga.

När statsminister Magdalena Andersson igår presenterade sin regeringsförklaring lyfte hon fram segregationen och gängkriminaliteten som områden av högsta prioritet för den nya regeringen.

”Men det krävs mycket bredare grepp för att bryta den trend som leder till fattigdom och hopplöshet och göder gängkriminalitet och varje statsråd kommer att få i uppgift att inom sitt ansvarsområde med stöd av berörda myndigheter att vända på varje sten för att stoppa gängkriminaliteten och bekämpa segregationen”.

Möjligheten att komma i arbete är en förutsättning för att kunna bryta segregationen och den framväxande gängkriminaliteten vilket Magdalena Andersson underströk.

”Inget är så grundläggande som att ha ett jobb att gå till. Inget lika avgörande för att bli en del av samhällsgemenskapen”.

Men i den efterföljande rapporteringen lyser en diskussion om långtidsarbetslösheten och arbetsmarknaden med sin frånvaro. Istället fokuserade medierna på de nytillsatta ministrarna. Det kan vara förståeligt, men det gavs flera tillfällen för reportrar och programledare att ställa frågor om vad regeringen konkret ska göra för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna bli en del av den samhällsgemenskap som Magdalena Andersson talar om.

Till exempel när den nya finansministern Mikael Damberg först intervjuades i Studio Ett och sedan i Aktuellt. Han fick flera frågor om gängkriminaliteten och att ministrarna nu ska vända på alla stenar för att komma till rätta med problemet.

Frågorna handlade dock om hur det kommer sig att den tidigare regeringen inte lyckats komma till rätta med detta, trots att man haft sju år på sig. Mikael Damberg kunde här redogöra för de ”tuffare tag” som den tidigare regeringen vidtagit i form av hårdare straff etc.

Viktiga frågor, men inga frågor ställdes om hur den nya regeringen ska komma till rätta med den höga långtidsarbetslösheten. De stora morgontidningarna DN och SvD rapporter inte heller om frågan trots den nya regeringens ambition att bryta segregationen och vikten av att ha ett arbete.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *