Tyst i medierna om EU: s stora vätgassatsning

De svenska medierna har rapporterat relativt omfattande om vätgasens roll i den gröna omställningen. Inte minst i de pågående industriprojekten i norr. Men när EU nu delar ut 720 miljoner euro till ett antal projekt för att stötta den europeiska vätgasproduktionen är det helt tyst.

 
Nu satsar EU-kommissionen via sin egen vätgasbank 720 miljoner euro på att öka vätgasproduktionen.

EU siktar på att kraftigt utöka vätgasproduktionen. 2030 är målet en produktionskapacitet om 40 GW grön vätgas. För att nå målen siktar EU på att det fram till 2050 ska investeras 470 miljarder euro från både privata och offentliga aktörer.

Mediernas rapportering om vätgasens roll och användningsområden har varit relativt omfattande. Rapporteringen har både varit okritisk och mer ifrågasättande.

Alla stora medier har till exempel rapporterat om Hybritprojektet där grönt stål ska tillverkas med hjälp av grön vätgas som tillverkas av förnybara energikällor.  De flesta har även i artiklar och inslag beskrivit konkurrenten H2 Green Steels arbete.

De flesta medier har även uppmärksammat att det dels krävs väldigt stora mängder förnybar el för att tillverka grön vätgas dels att stora mängder energi förloras i den processen.

I en artikel i Ny Teknik konstateras att av de 95 miljoner ton vätgas som konsumerades globalt utgjorde endast 0,7 procent vätgas som produceras med elektrolys med förnybar el, så kallad grön vätgas. Den nuvarande produktionen är således minimal.

Därför var det förvånande att det har varit helt tyst i medierna om att EU-kommissionen nu delar ut 720 miljoner euro till ett antal vätgasprojekt via ett auktionsförfarande. 132 bud kom in under vintern och fördelningen avgjordes i april, vilket resulterade i att sju projekt fick stöd. Något svenskt projekt finns inte bland de sju, och man kan fråga sig om det fanns svenska bud i auktionen och i så fall vilka.

”De vinnande anbudsgivarna kommer att producera förnybar vätgas i Europa och kommer att få ett bidrag för att överbrygga prisskillnaden mellan sina produktionskostnader och marknadspriset för vätgas, som för närvarande drivs av icke-förnybara producenter. Bidraget till de 7 projekten kommer att uppgå till mellan 8 miljoner euro och 245 miljoner euro”, skriver EU-kommissionen.

Pengarna ska tas från inkomster från EU: s system för utsläppshandel EU ETS.

I slutet av året räknar EU-kommissionen med att lansera ytterligare en auktion.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarer



Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *