Tyst i medierna när EU-certifierad klimatfond investerar i svenskt kärnkraftsföretag

Det var tyst i de breda nyhetsmedierna när en EU-certifierad klimatfond för första gången investerade i kärnenergi. Att investeringen skedde i det svenska bolaget Kärnfull Next gör avsaknaden av medierapportering extra underlig. "Jag tror inte att medierna förstår vad taxonomin och de olika artiklarna betyder", säger Kärnfull Nexts grundare John Ahlberg. Han kallar investeringen för en milstolpe.

 
En SMR-reaktor från GE Hitachi av typen GEH BWRX-300, liten kärnreaktor.

I början av juli meddelade företaget Kärnfull Next att man via en riktad nyemission säkrat en investering på 23 miljoner kronor från den danska klimatfonden Climentum Capital och den svenska samhällsutvecklaren Granitor Growth Management. Affären är den första där en europeisk artikel 9 mörkgrön fond investerar i ny kärnenergi.

Att vara en mörkgrön fond enligt artikel 9 betyder att investeringarna måste leva upp till ett antal klimat- och hållbarhetsmål enligt EU: s taxonomi som  anger vilka energislag som klassas som hållbara. Förutom mörkgrön kan en fond vara ljusgrön. Det betyder att det räcker om investeringarna främjar klimatet, men inte har det som enskilt mål.

I pressmeddelandet uppger Malin Carlström, General Partner på Climentum Capital, och tidigare investeringschef på ABB Technology Ventures att:

”Artikel 9 är en del av EU:s taxonomi, alltså det nya regelverket för hållbara investeringar, och där ingår även kärnkraft. Vi bedömer att det behövs en mycket stor utbyggnad av kärnkraft för att klara bland annat Sveriges klimatmål och växande elbehov. Och vi ser mycket positivt på att Kärnfull Next kan ta en ledarroll i utbyggnaden och samtidigt skapa stora värden framöver”.

Att en investerare som lyder under artikel 9 i EU:s taxonomi investerar i kärnkraft för första gången är en stor nyhet.

Trots det är det så gott som tyst i de stora medierna. Varken Sveriges Radio, Sveriges Television, nyhetsbyrån TT eller någon av de större morgontidningarna rapporterar om investeringen vad NMI kan se. Endast tidningen Dagens Industri och branschtidningen Energinyheter tar upp nyheten.

Kärnfull Nexts grundare John Ahlberg tycker att det är underligt och tror att medierna har bristande kunskaper i ämnet.

– Vi har så klart skickat ut pressmeddelande till alla stora redaktioner och till en rad journalister. Men jag tror tyvärr att man inte har någon större insikt kring vad EU:s taxonomi och vad de olika artiklarna innebär. Därför förstår man inte vilket genombrott det är.

I en artikel på den danska sajten Kapital Watch förklarar dock Morten Halborg på Climentum Capital logiken bakom investeringen.

”Det speciella med Kärnfull Next är att de är projektutvecklare. De kommer inte själva ha reaktorer på balansräkningen, men de är en avgörande del av hela värdekedjan som ser till att de blir verklighet”.

”Vår specialitet är att vi är en artikel 9-fond. De får en inflytelserik aktör som säkerställer att de inte gör misstag när de skalar upp. Vi kommer att driva deras scale-up-resa i full överensstämmelse med gällande principer”.

I artikeln uppger också Morten Halborg att han tror på en snar framstöt inom kärnkraft på den nivå som skedde på 1960- och 1970-talet. Därför har Climentum Capital undertecknat ett icke-bindande avtal med ytterligare ett kärnkraftsföretag förutom Kärnfull Next. Han kan dock inte närmare gå in på vilket företag det är uppger han för Kapital Watch.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *