Tyst i medierna om stigande elpriser

Svenska kraftnät presenterade nyligen sin långsiktiga marknadsanalys och bedömer att elpriserna kommer att stiga särskilt i norra Sverige de kommande 20 åren. Något som kan påverka industrins investeringsvilja i den regionen. Trots det är det helt tyst i medierna.

 
1d64689c-463e-40e6-80c1-f95199bb39b6-w_720

I slutet av januari presenterade Svenska kraftnät sin Långsiktiga marknadsanalys (LMA) som tittar på möjliga scenarion för hur Sveriges elkonsumtion  kommer att utvecklas. Det är en rapport som Svenska kraftnät presenterar vartannat år.

I den senaste analysen har Svenska kraftnät i sitt mest expansiva scenario för utvecklingen justerat upp elkonsumtionen från dagens 140 TWh till 345 TWh fram till 2045, vilket är en ökning med 20 procent sedan Svenska kraftnät presenterade sin förra rapport i frågan. Det som driver på utvecklingen är industrins omställning och elektrifiering där bland annat produktionen av vätgas spås öka kraftigt, enligt Svenska kraftnät.

Svenska kraftnäts analys visar också att elpriserna i norra Sverige, alltså i elområde 1, kan komma att stiga de kommande 20 åren på grund av den efterfrågeökning som de industriella satsningarna orsakar och att de i flera scenarier blir högre än i södra Sverige, vilket är en mycket stor förändring. Här är de stora satsningarna på grön ståltillverkning de mest kända exemplen.

”Ett tydligt resultat för Sverige är att prisgradienten med lägre priser i norra Sverige och högre priser i södra Sverige jämnas ut i scenarierna med högst förbrukning. År 2045 har SE1 högst pris av de svenska elprisområdena i både EP- och EF-scenarierna, medan SE1 fortsätter att vara det elprisområde med lägst priser i SF-scenariot.”

Med ett påtagligt högre elpris finns det dock frågetecken kring om de stora investeringarna i norr kan räknas hem. Bolidens energidirektör Mats Gustavsson uttalade sig till exempel nyligen på energisajten Second Opinion:

”När jag då tar del av framtidsscenarierna om all kraft som kommer att behövas framöver och tittar på levelized cost för landbaserad vind, offshore vind och kärnkraft, så ligger den kostnaden långt över vad industrin hittills har baserat sig på”.

Trots att det måste sägas vara en stor nyhet att Svenska kraftnät pekar på att elpriset sannolikt kommer att stiga särskilt i norra Sverige, har de stora nyhetsmedierna överhuvudtaget inte nämnt den långsiktiga marknadsanalysen vad NMI kan se.

Ungefär samtidigt som Svenska kraftnät presenterade sin analys släppte nationalekonomen David Sundén rapporten ”Till vilket elpris som helst?” som kommer fram till något liknande när det gäller elprisutvecklingen. Den rapporten, som av vissa pekats ut som en partsinlaga, fick desto större uppmärksamhet, bland annat t inslag i  Sveriges Radio och en artikel i Expressen, en i Dagens industri och en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *