Tyst i public service om regeringens nya energipolitik

Rapportering uteblev helt i Sveriges Radio, Sveriges Television och Dagens Nyheter när regeringens förslag om mål för energiförsörjningen presenterades.

 
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) presenterar energipolitik.

Den sista veckan innan juluppehållet presenterade regeringen ett antal förslag där man drar upp huvudlinjerna för den kommande energipolitiska inriktningspropositionen som ska presenteras senare i år. Förslagen går ut på att definiera mål för svensk energiförsörjning. Några liknande konkreta mål har inte tidigare funnits och detta kan bedömas vara en stor energipolitisk nyhet.

Här redogör regeringen för hur Sverige ska kunna möta den väntade stora efterfrågeökningen på el som följer i den gröna omställningens spår. För att klara den utmaningen måste det finnas planeringsmål som statliga myndigheter, kommuner, kraftbolag, nätföretag etc kan rätta sig efter, konstaterar regeringen.

Regeringen förslår också att Svenska kraftnät ska ta ett övergripande ansvar för leveranssäkerhetsmålen som innebär att systemet ska kunna leverera el där efterfrågan finns, i rätt tid och i tillräcklig mängd.

Landets länsstyrelser får samtidigt i uppdrag att leda och samordna det regionala genomförandet av energi- och klimatpolitiken. Här ska de också uppdatera de regionala energi- och klimatstrategierna utifrån de nya energipolitiska målen.

Långsiktiga planerings- och leveranssäkerhetsmål för elsystemet är ett nytt inslag i energipolitiken. Trots det är det helt tyst i de skattefinansierade public service kanalerna. Även i Sveriges största morgontidning är det tyst. Dagens Nyheter publicerade igår en ledare med kritik mot regeringens energipolitik, men utan att nämna förslagen på mål för energiförsörjningen.

Vad NMI kan se har endast nyhetsbyrån TT skrivit en artikel om hur den nya energipolitiken ska se ut.

NMI har sökt SVT för en kommentar.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *