Tyst i SVT om EU-kommissionens rekommendation att fasa ut elstöden

EU-kommissionen rekommenderade nyligen medlemsländerna att börja fasa ut elstöden i syfte att dämpa inflationstrycket. SVT har avstått ifrån att ta upp nyheten trots tidigare omfattande rapportering om elstödet. Sju minuter i Agenda Special i söndags ägnades åt elstödets påverkan på inflationen men utan att EU-kommissionens rekommendation nämndes.

 
Anna Hedenmo ställer frågor i Agenda Special.

I förra veckan presenterade EU-kommissionen sina landsspecifika rekommendationer för åren 2023-2024. En nyhet var att kommissionen nu rekommenderar medlemsländerna att börja fasa ut elstöden under 2023.

”Avveckla, innan slutet på 2023, de gällande energistödåtgärderna om inte utsatta hushåll och företag behöver fortsatt skydd eller ytterligare energibesparingar är nödvändiga”, skriver EU-kommissionen i den särskilda Sverige-rapporten.

I samband med att EU presenterade sina rekommendationer påpekade Valdis Dombrovskis, ansvarig för finansiella frågor i kommissionen, att syftet med att fasa ut energistöden är att komma till rätta med inflationen.

”Som en första åtgärd bör medlemsländerna fasa ut de energistöd som införts för att skydda elkonsumenterna och de pengarna ska användas till att betala underskott. Inte spenderas”, sa Valdis Dombrovskis.

Trots att det är en relativt stor nyhet har mediebevakningen varit sparsam. Vad NMI kan notera är det av de större nyhetsmedierna endast TT och Sveriges Radio som rapporterat om EU-kommissionens rekommendation. Några stora redaktioner har valt att använda sig av TT:s artikel i sin rapportering utan att själva följa upp nyheten.

SVT:s Agenda Special i söndags handlade om inflationen. Anna Hedenmo frågade ut nationalekonomen Lars Calmfors och Camilla Kvartoft ställde frågor till bland annat finansminister Elisabeth Svantesson och tidigare finansministern Mikael Damberg. ”Elstödet, påverkar det inflationen?”, frågade Hedenmo. Närmare sju minuter av programmet ägnades åt elstödets påverkan på inflationen, men utan att EU-kommissionens  rekommendation nämndes.

SVT Nyhetsmorgon nämnde saken i förbigående i en fråga till energiminister Ebba Busch (29/5), men har inte rapporterat om själva nyheten.

Det kan ställas emot mediernas rapportering om elstödet under våren som varit massiv. Bara under de två senaste månaderna har Svenska Dagbladet publicerat  23 stycken artiklar, Dagens Nyheter 16 och SVT Nyheter 20 stycken om elstödet enligt medieföretaget Retriver.

Förra veckan konstaterade NMI att SVT avstått att rapportera om det nya finska kärnkraftverkets påverkan på elpriserna, trots att SVT många gånger tidigare rapporterat om hur kärnkraftverket försenats och fördyrats.

Martin Berg

Mediegranskare

1 kommentar


  1. Tege Tornvall skriver:

    ”Elstödet” är egentligen främst återbetalning av för höga avgifter, alltså inte menat som stöd utan som ersättning. Det framgår sällan och passar inte in i den officiella berättelsen (”narrativet”).


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *