Undergångsmyt får fritt spelrum i DN

Naturskyddsföreningens senaste rapport och filmen Apornas Planet i all ära. Men den som vill hitta kraftfulla undergångsvisioner bör söka på annat håll. I Bibeln finns beskrivningar som överlevt nästan 2000 år och sannolikt kommer att läsas långt efter att Schaffners mer än femtio år gamla klassiker är glömd. Om inte civilisationen går under förstås... 

 
Undergångsmyt i Dagens Nyheter.

Dagens Nyheters ledarskribent Susanne Nyström tar hjälp av populärkulturen för att illustrera klimatförändringarna som de beskrivs i en rapport av Naturskyddsföreningen. 

Rubriken är “Snart hörs skriket från en svunnen civilisation: Ni förstörde allt, era jävlar!” 

Vad som målas upp är en undergångsvision med spekulationer om slutet för den mänskliga civilisationen: 

I filmen Apornas Planet kommer några astronauter till vad de tror är en främmande värld, behärskad av en sorts apor som utvecklat (nästan) mänsklig intelligens och byggt upp en primitiv civilisation. Efterhand kommer de på att planeten i själva verket är jorden som människan själv förött och sen flytt ifrån. Deras civilisation har ersatts av aporna. 

Något liknande håller enligt Nyström att hända med jorden på grund av klimatförändringarna.  

”Skräckscenariot är inte lika avlägset som man kan tro. Om någon slungas ut i rymden i dag och landar på jorden om ett par hundra eller tusen år kan klimatförändringarna mycket väl ha gjort att hen kommer tillbaka till en otrevlig planet.”, skriver Nyström.

Susanne Nyström spekulerar om stigande havsnivåer, områden obeboeliga på grund av värmen, stormar, skyfall, missväxt, vattenbrist, sjukdomar, pandemier, klimatflyktingar och “kanske slutet för den mänskliga civilisationen”.  

Att en ledarskribent på DN citerar filmen Apornas planet från 1968 tyder möjligen mer än något annat på civilisationens förfall.  Det finns nämligen betydligt bättre texter i sammanhanget. Följande klimatkatastrofretorik kommer inte ens Dagens Nyheter i närheten av:  

“Och jag hörde en stark röst ur templet som sade till de sju änglarna: »Gå ut och töm de sju skålarna med Guds vrede över jorden.« 

[—] 

Den andre tömde sin skål över havet. Och havet blev till blod som från en död, och allt liv dog, allt levande i havet. 

Den tredje tömde sin skål över floderna och vattenkällorna. Och vattnet blev till blod. (…) 

Den fjärde tömde sin skål över solen. Och solen fick rätt att sveda människorna med eld, och de sveddes i stark hetta… 

[—] 

Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat. Och dess vatten torkade bort …  

[—] 

(…) Och det kom blixtar och dån och åska, och det blev en väldig jordbävning, så stor att något liknande inte har förekommit så länge människor funnits på jorden, sådan var jordbävningen och så väldig. Och den stora staden slets i tre delar, och folkens städer störtade samman. (—) Alla öar försvann, och bergen fanns inte mer. Och väldiga hagel, tunga som talenter*, föll ner från himlen på människorna. (…) 

Uppenbarelseboken 16.

*** 

*Talent är ett antikt viktmått och motsvarar ungefär 26 kilo.  

 

 

 

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *