Vänsterpartiet sätter tonen när SR rapporterar om bostadsbrist

När Sveriges Radio rapporterar om bostadsbristen är det vänsterpartiets perspektiv som styr. Hyresregleringen nämns inte som orsak till bostadsköer. En av de intervjuade är kandidat för Vänsterstudenter, men det berättar inte Sveriges Radio.

 
Foto av Jonny Clow, Unsplash

En undersökning genomförd av Sveriges radio P3 Nyheter, Novus och SCB visar att var femte femte svensk mellan 18 och 35 år har tvingats flytta mot sin vilja. Den visar även att det är 20 procent vanligare idag än för 20 år sedan för en person att ”flergångsflytta” som betyder att en person flyttar två eller fler gånger på ett år.

I inslaget intervjuar P3 Nyheter Ola Palmgren, talesperson för ungas boende på Hyresgästföreningen, och Alexander Wilson van Deurs, ordförande i organisationen Jag vill ha bostad.nu.

”Det är ju många som vittar om att de får flytta väldigt många gånger mellan olika otrygga bostadslösningar, ofta med ockerhyror i andra hand”, säger Ola Palmgren till P3 Nyheter.

Alexander Wilson van Deurs menar att det finns ett mörkertal i statistiken och att det sannolikt rör sig om fler personer.

”De är många unga som bor i väldigt temporära kontrakt . Det är många unga som inte känner att det är lönt att skriva sig. Ibland inte kan skriva sig för att det är svartkontrakt”.

Inslaget försöker inte undersöka andra möjliga förklaringar till den långa bostadskön och därmed svårigheten att få ett förstahandskontrakt. En sådan är den hyresreglering som infördes i Sverige efter andra världskriget som innebär att utbudet av bostäder minskar på grund av hyrestaket och resultatet blir bostadsbrist.

”Ekonomer har ofta gjort sig lustiga över att det fordrades ­ungefär ett decennium av köande för att köpa en Trabant-bil i Östtyskland under kommunisttiden. I Stockholm är väntetiden i dag för att få en hyreslägenhet via den kommunala bostadskön i ungefär samma storleksordning”, uppgav den framlidne nationalekonomen Assar Lindbäck till tidskriften Ekonomisk Debatt som en kommentar till bostadspolitiken.

Alexander Wilson van Deurs är också aktiv medlem i Vänsterpartiet och andra namn på Vänsterstudenters lista i Uppsala. Han arrangerade nyligen en antikapitalistisk pubrunda.

Ola Palmgren ligger bakom en färsk rapport  från Hyresgästföreningen som undersökt partiernas bostadspolitik inför valet i höst.

”Vi gör den här rapporten för att vi tycker att bostadspolitiken behöver få större plats i debatten inför valet”, säger han till tidningen Dagens Arena.

Rapportens slutsats är att:

”Det endast är Vänsterpartiet som uteslutande har politik för hyresrätten, enligt undersökningen. Socialdemokraternas politik är för både det ägda och hyrda boendet, och övriga partiers politik är för det ägda boendet”.

NMI har frågat P3 Nyheters reportrar Elsa Henriksdotter och Olivia Runsala om varför man inte tar in andra perspektiv för hur bostadsbristen kan lösas och varför man inte berättar att intervjuade personer är kopplade till vänsterpartiet.

Isabelle Swahn, nyhetschef på P3 Nyheter svarar att:

”Inslaget som du hänvisar till är en del i en pågående publicering där vi under flera dagar kommer ta olika perspektiv och vinklar på bostadsfrågan för unga. Om du missade den andra publiceringen från i morse så kommer den här, där hörs Fastighetsägarna”.

Isabelle Swahn svarar dock inte på frågorna om kopplingen till Vänsterpartiet.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *