”Vi gör dubbelt så mycket radio för hälften av pengarna jämfört med Danmarks Radio”

Går det att skapa konkurrens inom public service och samtidigt behålla en hög kvalitet? ”Ja”, menar Mads Brügger, kanalchef på den privatägda radiokanalen 24syv som sedan 2011 producerat Public Service-radio med offentliga medel i Danmark. NMI har intervjuat honom efter kanalens besked att man lägger ned efter 9 år.

 
Mads Brügger_Pressbild

Kan du berätta kort om vad som utmärker 24syv?
– Vi är världens enda privatägda, offentligt finansierade radiokanal. 24syv ägs till 70 procent av Berlingske Media och 30 procent av Peoples group [danskt reklam- och mediebolag]. Vårt utbud är hårt reglerat av public service-tillståndet och verksamheten bedrivs ”Pro bono”.

24syv är en relativt ny fågel i dansk public service. 2010 beslöt sig den danska borgerliga regeringen med samarbetspartier att öppna upp för mer pluralism i public serviceindustrin. Det nya mediepolitiska avtalet med titeln ”Fokus på kvalitet och mångfald” gav ett särskilt uppdrag att lägga ned Danmarks Radios (DR) kanal FM 4. I stället inledde man en upphandling bland fria aktörer på mediemarknaden för att sända kanalen.

Hur ser er relation ut till det offentligt ägda Danmarks Radio?
– Jag skulle säga att vår relation är väldigt komplex eftersom Danmarks Radio ser vår verksamhet som en attack på public service. Idén med att starta en privatägd radiokanal i public service var ju att bryta upp monopolet.

Enligt medieavtalet från 2010 ställdes krav på 24syv som är typiska för det klassiska kärnuppdraget för public service: nyhets-, kultur- och debattprogram liksom en bred musikprofil. Till driften av kanalen avsatte staten ca 100 miljoner danska skattekronor per år.

Hur har Danmarks Radios lyssnarsiffror utvecklats sedan ni startade 2011?
– De har fler lyssnare än tidigare. Vi har runt 500.000- 600.000 lyssnare varje vecka.

Enligt Mads är kanalens största framgång satsningen på podcasts, där man har 5,2 miljoner nedladdningar varje månad, vilket är fler än DR. En annan skillnad mot DR är att man inte behöver följa samma krav på opartiska programledare som de offentliga bolagen måste följa.

– Vi har program med en väldigt vänstervriden programledare och ett med en väldigt konservativ. Det gör programmen mer intressanta och avant-garde.

Kan du nämna några av era mest framgångsrika program?
– Ett av våra mest populära program heter Millionærklubben, ett finansiellt program där börsmäklare med tre olika profiler tävlar i att göra bra investeringar. Vi är också väldigt stora inom satir. Ett av våra program driver med dansk politik som blivit väldigt populärt. Vi har också Danmarks enda samhällsprogram om Kina.

Medieavtalet nämnder särskilt kultur som ett prioriterat område. Vad gör ni där?
– Vi sänder ett kulturprogram varje dag, AK. Vi sänder också Danmarks enda poesiprogram på radio, Poesibogen. Ett smalt program men väldigt kulturellt inriktat.

På frågan hur nöjda lyssnarna är med 24 syv svarar Mads att man vunnit priser i flera år i rad – i konkurrens med DR. Enligt Mads är 24 syv:s lyssnare är också yngre och mer utbildade än genomsnittet.

Vad har ni kunnat tillföra som inte vanlig statsägd public service kan erbjuda?
– Vi har visat att man kan producera dubbelt så mycket radio för hälften så mycket pengar. Det bygger på att vi tagit bort mycket administration och satsat på programledarna. Vi har också visat en vilja att testa nya saker, vara experimentella och våga ta risker. Det gör vår verksamhet mer dynamisk.

Kan du utveckla på vilket sätt ni effektiviserat i administrationen?
– Av princip vill vi ha så få som möjligt som inte är direkt involverade i att göra radio. Vi vill inte ha en massa folk som tycker saker om andra. Vi föredrar en kultur där man inte ser ner på folk som tar risker.

Du nämnde att ni producerar mer för mindre pengar jämfört med DR?
– Ja, vi producerar dubbelt så mycket radio för hälften av budgeten, jämfört med DR. Jag jobbade för DR i tio år. DR genomsyras av byråkrati, och en struktur som gör att ingen tar ansvar för programmen. De som gör programmen ses inte som en värdefull tillgång. På 24syv försöker vi göra tvärtom.

Efter snart 9 år i drift kom 2018 beskedet som skulle bli kanalens död: I juni meddelade den danska regeringen det nya medieavtalet. I avtalet har Dansk Folkeparti fått igenom ett krav att minst 70 procent av redaktionen ska vara placerad minst 110 kilometer utanför Köpenhamn. Den 28 mars i år svarade 24syv:s koncernledning att kanalen inte avser följa kravet, utan lägger i stället ned.

Hur känner du inför nedläggningen?
– Dansk Folkeparti menar att det är viktigt att flytta till Jylland för att erbjuda ett nytt perspektiv på Danmark, vilket jag tror är totalt skitsnack. Jag menar att Dansk Folkeparti är känsliga för den satir vi producerar. Det här är deras sätt att straffa oss för den.

Trots det politiska kravet på flytt och efterföljande besked om nedläggning är Mads optimistisk om 24syv:s roll som en ny modell för ett modernt public service.

– Jag tror verkligen att det här kan vara framtidens modell för public service. Vi opererar så mycket lättare och effektivt än DR. Man brukar ju prata om glastak som hindrar människor.. Här [på 24syv] finns det inget glastak.

***

 Om Mads Brügger
Mads Brügger är dansk journalist, filmskapare och publicist. 2011 gjorde han dokumentären Ambassadören som handlar om handel med diplomatiska pass i Västafrika. Efter att ha arbetat som journalist på Danmarks Radio sedan 1996 blev han 2012 kanalchef på 24syv.

NMI kommer följa upp publiceringen med en artikel som ger Dansk Radio möjlighet att bemöta påståendena om sin verksamhet.

Carl-Vincent Reimers

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *