Wolodarski om DN-uppgifter: ”felaktiga tolkningar”

Dagens Nyheter har publicerat en serie artiklar som handlar om hur ryska intressen ”flyttat fram sina positioner i Sverige”. I en av artiklarna pekar DN ut affärsmannen Johan Lundberg genom en mängd spekulativa och försåtliga uppgifter som ska knyta honom till anklagelsen. Chefredaktören Peter Wolodarski slår ifrån sig och tycker inte att DN har pekat ut Johan Lundberg. Detta trots att tidningen nämner Lundbergs namn 46 gånger.

 
Skärmklipp

I oktober förra året stämde Johan Lundberg Dagens Nyheter och dess ansvarige utgivare Peter Wolodarski för förtal. DN hade publicerat uppgifter som pekade ut Johan Lundberg dels för att ha stöttat och sympatiserat med Sverigedemokraterna, dels för att utgöra ett säkerhetspolitiskt hot genom att ha främjat ryska intressen i Sverige. I stämningen menade Johan Lundberg att uppgifterna var osanna och att DN genom att publicera dem hade förtalat honom.

Bild: Peter Wolodarski och faktarutan i Dagens Nyheter som förklarar att artikeln handlar om hur ryska intressen flyttat fram sina positioner i Sverige. Foto: Rikard Westman.

Men målet avgjordes aldrig i domstol eftersom parterna valde att förlikas. Förlikningen innebar att Peter Wolodarski publicerade en text där han ”beklagade de felaktiga tolkningarna” av artiklarna. Med tanke på hur svårt det är att få en tidning att backa en enda millimeter från en publicering får det här ses som en seger för Johan Lundberg.

Läs debattartikel på Dagens juridik om att företagen måste få möjlighet till upprättelse.

Till tidningen Fastighetsvärlden sa Johan Lundberg: ”Jag har nu fått upprättelse genom att DN tydligt tar avstånd från denna felaktiga bild av mig och som har åsamkat mig stor skada”.

Men DN:s chefredaktör medgav inte på något sätt att artikeln innehöll felaktigheter eller uppgifter som pekade ut Johan Lundberg. Han menade att felet berodde på vissa läsare, inklusive Johan Lundberg själv, feltolkat artikeln.

Hur är det då med den ursprungliga DN-artikeln: vad står det där och vilket stöd har tidningen för sina uppgifter? Näringslivets medieinstitut har tittat närmare vad artikeln innehåller och vad som sedan framkom i tingsrätten.

Johan Lundbergs namn nämns inte mindre än 42 gånger i artikeln och fyra gånger på DN:s förstasida samma dag. Han finns med på tre foton, varav ett är taget utanför Kreml på 1990-talet och ett är ett porträtt som länkas ihop med sd-loggan och den ryske Sverigeambassadören.

DN publicerade citat av namngivna personer som pekar ut Johan Lundberg som Sverigedemokrat: ”Vi har sympatisörer i alla delar av samhället”, ska sd:s kommunikationschef Joakim Wallerstein sagt om Johan Lundberg.

DN beskriver sitt Johan Lundberg-reportage: ”DN har under flera år granskat hur intressen med direkta och indirekta kopplingar till Ryssland flyttat fram sina positioner i Sverige”.

Ett tiotal DN-uppgifter pekar ut Johan Lundberg som en del av en rysk påverkansoperation, exempelvis att en tidigare affärspartner till Johan Lundberg omnämnts av en rysk tidning som tidigare KGB-medarbetare och att Lidingöbor sagt att en fastighet som Johan Lundbergs bolag äger ryktas bli en rysk marinbas. Att den ryska tidningen är Putin-kontrollerad och att idén om marinbasen just är en fantasifull spekulation tycks inte bekymra DN.

Villa Söderås på Lidingö. En granne säger till tidningen Mitti Lidingö att det valsat runt rykten om fastigheten, bland annat att den ska bli en rysk marinbas. Dagens Nyheter återpublicerar uppgiften utan att närmare kontrollera sanningshalten. Foto: Mats Olin.

När NMI kontaktar DN:s reportrar bakom artikeln, Josefin Sköld och Mattias Carlsson, så vill ingen av dem ställa upp på intervju.

Men chefredaktör Wolodarski menar alltså att den som uppfattar det här som att DN pekar ut Johan Lundberg som Sverigedemokrat eller en del av en rysk påverkansoperation har gjort en felaktig tolkning.

Till NMI säger Peter Wolodarski att det inte finns några sakliga felaktigheter i artikeln. När det gäller utpekandet av Johan Lundberg upprepar han flera gånger att det är en tolkningsfråga. Bilden av Johan Lundbergs eventuella koppling till sd eller ryska påverkansoperationer är inget som DN har bidragit till, menar han.

Om DN publicerar ett citat från en person som säger att Johan Lundberg är sverigedemokrat, har inte DN då pekat ut Johan Lundberg som sverigedemokrat?
– Nu gör du en tolkning av artikeln. Alla uppgifter och citat som vi publicerat är korrekta, säger Peter Wolodarski.

Trots att DN publicerat exempelvis citatet ”fastighetsägaren sympatiserar med sd, det är jag hundra procent säker på” så menar alltså Peter Wolodarski att det är en tolkningsfråga huruvida det är ett utpekande av sd-sympatier.

Peter Wolodarski har ett annorlunda sätt att se på det publicistiska ansvaret. DN kan förvisso korrekt ha återgivit uppgifter från namngivna källor, men när det handlar exempelvis om spekulativa anklagelser, citat som återges i ett missvisande sammanhang, uppgifter från Putin-kontrollerade medier så handlar det publicistiska ansvaret även om vilken relevans och trovärdighet som uppgifterna har. Det är en självklar del av den svenska medieetiken.

Varför är uppgifterna om sd-sympatier relevanta att publicera?
– Det var sd:s kommunikationschef som uttalade sig om Johan Lundberg, det är relevant, säger Peter Wolodarski.

DN hävdar att Joakim Wallerstein faktiskt uttalade sig om Johan Lundbergs politiska åsikter, men handlingarna i tingsrätten visar på motsatsen: Joakim Wallerstein förnekar att han uttalat sig om Johan Lundberg och säger att det är ”omöjligt”.

Det faktum att sd:s kommunikationschef Joakim Wallerstein inte ingått något hyresavtal med Johan Lundbergs bolag, aldrig träffat Johan Lundberg och på en direkt fråga från DN-reportern Mattias Carlsson förnekar att han alls uttalat sig om Johan Lundberg tycker inte Peter Wolodarski har någon betydelse för citatets relevans.

Johan Lundberg själv har till DN skriftligen före publicering klargjort att han i själva verket är medlem i ett politiskt parti som aktivt motarbetar Sverigedemokraterna, men det publicerade inte Dagens Nyheter.

När Peter Wolodarski får ta del av sina citat och centrala delar av den här artikeln skriver han i ett mail att den innehåller ”långtgående tolkningar av publiceringen som är felaktiga”, vilket är samma argument som när det gäller den aktuella DN-artikeln. På en direkt motfråga om han kan precisera vad han anser är fel skriver Peter Wolodarski: ”Har som jag skrev till dig inget mer att tillägga i detta ärende.”

***

Läs NMI-rapporten med fler case som visar företagens svaga ställning.

 

 

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *