Medier uppmärksammar NMI:s rapport om EU-bevakningen

Av: Carl-Vincent Reimers | Debatt | April 30, 2019 | Inga kommentarer
NMI:s rapport om kvaliteten på svensk EU-rapportering som presenterades förra veckan (24/4) har uppmärksammats i flera medier i landet.
> Läs artikeln

“Fackreportrar borde ta ett större ansvar för EU rapporteringen”

Av: Pamina Falck | Debatt | April 24, 2019 | Inga kommentarer
I en ny NMI-rapport konstateras att Dagens Nyheter i frågan om EU:s upphovsrättsdirektiv sällan refererar till de centrala EU-politikerna. De är mer framträdade i Le Mondes rapportering.
> Läs artikeln

Kommentar till utvärdering av medierna i valrörelsen

Av: Mats Olin | Debatt | April 23, 2019 | Inga kommentarer
Nyligen presenterade forskare vid Göteborgs universitet en utvärdering av nyhetsmediernas valbevakning. Den har tolkats som om kritiken om mediers vänstervridning är felaktig. Mats Olin vänder sig mot den slutsatsen i en text i Svenska Dagbladet.
> Läs artikeln

Rapport: DN missar EU-politiken i nyhetsrapporteringen

Av: Carl-Vincent Reimers | Debatt | April 23, 2019 | Inga kommentarer
Hur står sig svensk EU-rapporteringen i en internationell jämförelse? I en ny rapport har NMI undersökt kvaliteten på rapporteringen om EU:s upphovsrättsdirektiv i Dagens Nyheter och den franska tidningen Le Monde.
> Läs artikeln

Emanuel Karlsten: Media har inte bevakat upphovsrättsdirektivet tillräckligt

Av: Carl-Vincent Reimers | Debatt | April 16, 2019 | Inga kommentarer
I en intervju kommenterar journalisten Emanuel Karlsten kvaliteten på den svenska EU-rapporteringen om upphovsrättsdirektivet. En fråga som väckt stora reaktioner både från aktivister för det fria internet och kulturskapare. I en ny rapport har NMI jämfört DN:s rapportering i frågan med den franska tidningen Le Monde.
> Läs artikeln