Lomborg kritisk mot medierapportering om skogsbränder

I svenska medier har skogbränderna i Kanada, Australien och Sydeuropa fått mycket uppmärksamhet. Bilden som ges är att skogsbränder är ett ökande fenomen.   Men det stämmer inte. I över tjugo år har skogsbränderna i världen minskat. Från att ungefär tre procent av jordytan eldhärjats årligen till drygt två procent. Det visar NASA:s sattelitobservationer enligt den danske forskaren Björn Lomborg. 

 
SVT kopplar skogsbränder till klimatförändringar: "Årets värmebölja och medföljande skogsbränder har drabbat många länder runt om i världen. Extremvädret kan enligt forskare och meteorologer kopplas till mänskliga utsläpp av växthusgaser."

I en artikel i Wall Street Journal uppmärksammar Björn Lomborg det faktum att medan media i huvudsak försöker ge intrycket av att antalet skogsbränder ökar, är utvecklingen den exakt motsatta. 

“Istället agerar media som om världen är i brand. New York Times anställde 2021 över fyrtio personer till ett projekt kallat “Vykort från en brinnande värld”, illustrerat med realistiska animationer av bränder. Det uttalade syftet var att övertyga läsarna om en akut klimatkris genom en serie nyheter om klimatrelaterade katastrofer över hela världen, inklusive skogsbränderna i Australien 2019-2020.” 

Utvecklingen mot mindre bränder är global.  I USA beräknas i dag den yta som brinner årligen vara mellan tio och tjugo procent av vad som brann för hundra år sedan.  

I Australien har andelen mark som brunnit minskat från kring åtta procent i början av 2000-talet till kring fyra procent 2019-2020. Antalet djur som dött eller skadats av skogbränder i Australien har minskat från tretton miljarder i början av 2000-talet till sex miljarder. 

Media fokuserade under de åren ändå på de delstater där det brann mer än vanligt, men rapporterade inte om att det i huvuddelen av Australien brann betydligt mindre än det brukar.  

Enligt en studie från Stanford och Stockholms universitet dör ungefär 100 000 färre barn årligen tack vare att röken från skogsbränder minskat globalt. 

I år har nyheterna bland annat handlat om bränder i Kanada som både landets premiärminister och Vita huset har kopplat till klimatförändringarna. 

Men inte ens IPCC hävdar att skogsbränder har ett direkt samband med klimatförändringarna. De menar att väderförhållanden som riskerar att förvärra skogsbränder kan följa av klimatförändringar i vissa områden, men att dess påverkan fortfarande kommer att ligga under bakgrundsbruset år 2100. 

Därför har inte heller klimatpolitiken någon nämnvärd inverkan på just bränder. Planerad bränning och bättre skogsvård har betydligt större och snabbare effekter och kostar dessutom mindre.  

Lomborg ifrågasätter inte klimatförändringarna och att dessa kostar. Men han säger även att minskningen av utsläpp har ett pris. Kostnader måste vägas mot varandra och att de mest kostnadseffektiva åtgärderna genomföras först. Det är i allmänhet även väljarnas uppfattning. 

Enligt Lomborg är den överdrivna rapporteringen och felaktiga bilden av att skogsbränderna ökar ett resultat av att media stödjer en mer aktivistisk och extrem politik. Det sker på bekostnad av rationell och saklig debatt om hur klimatförändringarna skall motverkas och hanteras.  

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

1 kommentar


  1. anders nyberg skriver:

    Björn Lomborg är en dansk statistiker som i princip aldrig vet något om det han publicerar artiklar om. Han utgår bara från rent matematiska fakta – t ex att skogsarealen totalt sett över världen som brunnit minskat men han tar inte hänsyn till hur de faktiska bränderna påverkar enskilda människor och samhällen. ”Lögn, förbannad lög och statistik”
    //Anders


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *