Ännu en DN-artikel om reduktionsplikt som saknar EU-perspektivet

Som vanligt bortser Dagens Nyheters Peter Alestig från EU-perspektivet i frågan om reduktionsplikten.

 

Dagens Nyheter publicerade igår (13/4) ytterligare en artikel om reduktionsplikten, av klimatreportrarna Peter Alestig och Jannike Kihlberg. Nu handlar det under rubriken “Naturvårdsverket: Klimatmålen nås inte om reduktionsplikten sänks kraftigt” om Naturvårdverkets underlag till regeringens klimathandlingsplan som skall presenteras under 2023. 

Alestig och Kilhberg redogör i artikeln för en rad andra åtgärder Naturvårdsverket föreslår i sin rapport, men effekterna av den avskaffade reduktionsplikten är huvudnyheten. 

Att EU:s klimatpolitik genom sitt handelssystem i praktiken gör nationella, regionala och lokala klimatmål onödiga nämns överhuvudtaget inte i artikeln. Visserligen kommer inte vägtransporterna in i systemet förrän 2027, men målet om klimatneutralitet 2050 kan ändå förväntas uppnås. Detta är i linje med ett stort antal artiklar Alestig skrivit på temat reduktionsplikt. Vad som ofta saknas är EU-perspektivet. 

Ekonomen John Hassler är en av de främsta förespråkarna för den tanken. Hela poängen med EU:s politik på området är att skapa en mekanism som fungerar för hela unionen. Den är dessutom testad sedan 2005 med goda resultat.  

“Enligt John Hassler, professor i nationalekonomi med fokus på klimatekonomi, är det som EU nu kommit fram till en game changer”, skrev Tidningen Näringslivet. 

– Min slutsats är att nu kommer EU fixa det här. Nu kommer EU strypa koldioxidutsläppen på en nivå som är ambitiös och i linje med Parisavtalet. Nu behöver vi inte diskutera det mer. Det betyder också att många saker som görs idag har blivit meningslösa: att företag och kommuner har utsläppsbudgetar, att pensionsfonder och andra räknar ut sina koldioxidavtryck, att vi inför egna regler för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Allt det där är meningslöst. Det är fixat nu. Nu är det andra saker vi måste göra.” 

Peter Alestig menar att det blir ”spekulativt att hävda att det skulle vara mer kostnadseffektivt än att fortsätta minska utsläppen på hemmaplan.”

 

****

 

För redan ett år sedan skrev Hassler om EU:s lagstiftning i DN. 

“EU har i lag bestämt att unionen som helhet ska bli klimatneutral senast 2050. EU-kommissionen har nyligen lagt fram förslag för hur detta ska gå till. Intensiva förhandlingar pågår nu mellan unionens regeringar, kommissionen och EU-parlamentet. Förslagen innebär att skarpa gränser ska sättas för merparten av unionens sammanlagda utsläpp av koldioxid. 

Sverige bör omgående ställa sig bakom förslagen och aktivt verka för att de genomförs. Om så sker införs tillräckliga styrmedel för att fasa ut fossil­beroendet i EU som helhet. Detta är en enorm framgång för klimatarbetet. Det innebär också att svensk klimatpolitik helt kan byta fokus. Nationella mål och regler med fokus på utsläppen inom Sveriges gränser blir obsoleta. Reduktionsplikten, transportsektormålet och bonus-malus kan avskaffas.” 

https://www.dn.se/debatt/eu-tvingar-sverige-att-andra-klimatpolitik/ 

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *