Läs NMI:s ledare i SvD om Yrkesetiska nämnden

Media | oktober 21, 2019

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd har två huvudsakliga uppdrag: det ena är att behandla och fatta beslut angående anmälningar om överträdelser av de yrkesetiska reglerna, det andra att bedriva och stimulera en yrkesetisk debatt.

LÄS MER


Sammanställning om företagens utsatthet vid mediala övertramp

Rapport | oktober 21, 2019

Företag har ytterst små möjligheter att få upprättelse vid osaklig och skadlig publicitet. Rättslösheten och skevheten i systemet blir tydlig i Näringslivets medieinstituts (NMI) senaste sammanställning där elva fall av pressetiska övertramp mot företag skildras.

LÄS MER


Podd: "Fake news, sant eller falskt?"

Nyheter | oktober 21, 2019

I podden "Talking to experts" medverkar Mats Olin i ett samtal om yttrandefrihet och ansvar.

LÄS MER


Yrkesetiska nämnden "en vakthund utan bett"

Media | oktober 19, 2019

Det är ytterst få som känner till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN) vars uppdrag är att bedriva en yrkesetisk debatt samt att granska och fatta beslut om överträdelser av de yrkesetiska reglerna.

LÄS MER


SVT-kampanj "ingen kampanj"

Nyheter | oktober 15, 2019

I SVT:s humorsatsning Svenska Nyheter från den 4 oktober spreds ett tydligt politiskt budskap om att tandvården bör ingå i det allmänna högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård, och avslutades med en uppmaning till en politisk kampanj för att genomdriva förändringen.

LÄS MER