Sveriges Radio missar jättenyhet från Polen

Granskning | oktober 12, 2023

Att Polen nyligen tecknat avtal för det första av två kärnkraftverk är en av de stora energi- och klimatnyheterna i EU den senaste tiden. Men när Sveriges Radios klimatreporter Marie-Louise Kristola nyligen rapporterade om Polens omställning från sitt stora kolberoende nämns kärnkraften bara i förbigående - som en förhoppning. 

LÄS MER


Varning om försämrad försörjningstrygghet ignoreras av medierna

Granskning | oktober 9, 2023

Svenska kraftnät visar att elsystemets försörjningstrygghet allvarligt försämras när omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd genomförs. Det ignoreras helt av medierna.

LÄS MER


Nej DN, Jim Skea backar inte

Granskning | oktober 3, 2023

Enligt Dagens Nyheter har IPCC:s nye chef Jim Skea backat från sina tidigare uttalanden där han varnat för alarmism när det gäller klimatförändringarna. Men i den aktuella artikeln finns inget stöd för påståendet.  

LÄS MER


SVT:s klimatkorrespondent Erika Bjerström nämner kärnkraftens betydelse

Granskning | oktober 3, 2023

För en gångs skull nämner SVT:s klimatkorrespondent kärnkraftens stora betydelse för klimatarbetet. NMI har tidigare i år visat hur Bjerström konsekvent undvikit att nämna kärnkraftens roll.

LÄS MER


Svenska medier har missat vindkraftskrisen

Granskning | oktober 2, 2023

Vindkraftsbranschen kämpar med allt större svårigheter. Men i svenska medier har ännu inte mycket synts av vindkraftsbranschens kris.

LÄS MER