Kritik mot statlig innehållsgranskning av medier

Media | september 28, 2022

Publicistklubben är kritiska till förslaget om att införa en demokratibestämmelse i mediestödsprövningar, med motiveringen att myndigheter inte bör ägna sig åt att innehållsgranska medier. Nils Funcke, författare till Publicistklubbens yttrande, är även kritisk till att Tidningsutgivarna nu tycks har svängt gällande bestämmelsen.

LÄS MER


Ovanlig fällning i granskningsnämnden blottar kryphål i kravet om opartiskhet

Granskning | september 19, 2022

Granskningsnämnden fällde nyligen ett inslag i Sveriges Radio för partiskhet eftersom inslaget endast lyfte fram fördelarna med ett svenskt Natomedlemskap. Nämnden motiverade beslutet med att det i inslaget fanns en uttalad ambition att belysa båda sidor, men att eftersom så inte skedde stred inslaget mot kravet om opartiskhet.

LÄS MER


Medierna missar att EU inte har beskattningsrätt

Granskning | september 15, 2022

När EU: s förslag om ett vinsttak för energibolag diskuteras i media talas det om som en ny skatt. Men EU har ingen beskattningsrätt. Det perspektivet missar medierna.

LÄS MER


Ökat utrymme för högerblockets partiledare under valrörelsens sista veckor

Granskning | september 14, 2022

Partiledarnas medieutrymme i SVT:s och SR:s nyhetssändningar är jämnare fördelat under valrörelsens sista månad jämfört med valåret i stort, det visar Näringslivets medieinstituts sista mätning i ämnet.

LÄS MER


SVT:s första valprognoser missar målet

Granskning | september 12, 2022

SVT:s metod för att beräkna mandatfördelningen mellan partierna under valvakans första timmar blev missvisande för valresultatet så långt det är klart, och tenderar att luta åt vänster. Det leder till en inramning där högerblocket pekas ut som förlorare i utfrågningar och i studiodebatten.

LÄS MER