Frågan medierna missar "Vanligt förkommande fel får stora konsekvenser"

Granskning | september 9, 2022

Många medier har rapporterat att Ringhals 4 inte kan återuppta produktionen förrän i november och att det ställer till ytterligare problem i elsystemet. Men medierna ställer inga frågor om den nya situation som uppstått i södra Sverige efter att fyra kärnkraftsreaktorer lagts ned. "Vanligt förekommande fel får numera direkt påverkan på elsystemets funktion", säger Carl Berglöf på Energiföretagen.

LÄS MER


Oklara uppgifter i Sveriges Radio om kärnavfall

Granskning | september 7, 2022

I ett inslag i Sveriges Radio hävdas att nya kärnkraftverk skulle innebära mer än dubbelt så mycket avfall, vilket kan ifrågasättas. Simon Wakter, civilingenjör inom kärnenergiteknik och expert på energisystem, menar att nya kärnkraftverk är dubbelt så effektiva.

LÄS MER


Ökat utrymme för Miljöpartiets språkrör i SVT och Åkesson i SR

Granskning | september 7, 2022

Miljöpartiets språkrör gavs mer utrymme i SVT:s nyhetsprogram än Kristersson (M) och Åkesson (SD) under den senaste veckan. I SR:s nyhetssändningar ökade i stället Åkessons synlighet kraftigt. Det visar Näringslivets medieinstituts senaste mätning.

LÄS MER


Oinitierade frågor om elsystemet i Dagens Nyheter

Granskning | september 6, 2022

I Dagens Nyheter får kärnkraftsmotståndare lägga ut texten om att kärnkraften inte behövs utan att få motfrågor om vilken planerbar elproduktion de i så fall förordar.

LÄS MER


Ingen avslöjar Farmanbars motsägelse

Granskning | september 1, 2022

Enligt energiminister Farmanbar på gårdagens presskonferens kan stopp i ett kärnkraftverk leda till högre elpriser, men däremot inte nedläggning av kärnkraftverk. Den här uppenbara motsägelsen är det ingen journalist som uppmärksammar.

LÄS MER