Grundlösa mygelanklagelser mot EF

Granskning | mars 14, 2018

Uppdrag Granskning den 8 november 2017 handlade om språkföretaget EF och grundaren Bertil Hult. I programmet målades en bild upp av EF som fifflande och mutande, och inramningen var den så kallade Paradisläckan. Där ska det enligt Uppdrag Granskning finnas uppgifter som visar att EF myglar.

LÄS MER


Granskningen på en och en halv minut

Granskning | mars 13, 2018

Uppdrag Granskning har brutit mot medieetikens krav på saklighet, och dessutom mot kravet på att den som anklagas ska få bemöta.

LÄS MER


Även ansvariga medier kan vara oansvariga

Granskning | oktober 15, 2017

Vi inom gammelmedierna tar ansvar för vad som publiceras till skillnad mot de oansvariga sociala medierna. Vi kontrollerar och dubbelkontrollerar. På oss kan du lita. Så brukar det låta när redaktörer ska förklara varför de finns. Det förpliktigar. En aktuell episod visar att det finns saker att jobba på.

LÄS MER


TT ser över rutiner efter felaktig vinstnyhet

Granskning | oktober 15, 2017

TT:s redaktionschef Daniel Kjellberg medger att systemet med rättelser inte fungerar tillräckligt bra och lovar att se över rutinerna. En felaktigt presenterad nyhet i Dagens Industri fick TT att dra tillbaka sin notis och konstatera att gymnasieminister Anna Ekström uttalat sig på felaktiga premisser.

LÄS MER


Tänk om mångfalden i SVT kunde bli mindre ensidig

Granskning | juni 22, 2017

Nyligen blossade en debatt upp om mångfalden på SVT. Det handlade som vanligt om vem som syns i rutan och inte om själva innehållet i vad som sägs eller visas.

LÄS MER


Mats Olin: Är den fackliga makten ett journalistiskt tabu?

Granskning | april 16, 2017

Det nya avtalet inom industrin innehåller en låglönesatsning, har många medier berättat. Att de som har de lägsta lönerna får extra påökt beskrevs som en seger för de fackliga organisationerna och en eftergift från arbetsgivarnas sida.

LÄS MER


Granskningsnämnden kontrollerar inte vad som är sakligt

Granskning | april 20, 2016

Hur går det till när Granskningsnämnden för radio och tv granskar SVT och SR? Ordföranden Henrik Jermsten berättar på ett Timbroseminarium att nämnden inte kontrollerar om fakta stämmer, utan litar helt och hållet på uppgifter som kommer från de som ska granskas: SVT och SR.

LÄS MER


Staten ska värna spelreglerna och begränsa public service-uppdraget

Granskning | april 14, 2016

Nordicom Informations temanummer JOURNALISTIKENS EKONOMISKA UTMANINGAR innehåller ett tjugotal texter om den förändrade mediemarknaden och de ekonomiska utmaningar som den medför.

LÄS MER


Sakligheten i SVT och SR – en granskning av Granskningsnämnden

Granskning | april 13, 2016

Timbro Medieinstitut undersökte åtta friande beslut i Granskningsnämnden.

LÄS MER


Lägg ner Granskningsnämnden för radio och tv

Granskning | mars 21, 2016

Efter att ha undersökt hur Granskningsnämnden för radio och tv bedömer kravet på saklighet i Sveriges Radio och SVT kommer Mats Olin till slutsatsen att den borde läggas ner.

LÄS MER


Granskningsnämnden granskar inte opartiskhet i Sveriges Radio

Granskning | mars 21, 2016

Granskningsnämnden för radio och tv ska se till att Sveriges Radio och Sveriges Television är opartiska och sakliga. Men ytterligare ett beslut i nämnden, denna gång om hur Sveriges Radio skildrade tomtockupationen i Malmö i höstas, visar att det inte fungerar. Den 13 april presenterar TMI en rapport som är starkt kritisk till granskningsnämndens arbete i stort.

LÄS MER


Journalistförening ger felaktiga uppgifter om sponsoravtal med Göteborg

Granskning | februari 2, 2016

Vad händer om granskande journalister tar emot gåvor från dem de ska granska? Föreningen grävande journalisters ordförande Terje Carlsson hävdar först att det kontroversiella sponsoravtalet med Göteborgs Stad har ändrats efter hård kritik.  Men TMI:s uppgifter visar att detta är felaktigt, och Terje Carlsson säger nu att det kommer att ske "inom några dagar". Det är tveksamt om Göteborgs Stad går med på en ändring.

LÄS MER


Oenighet i Pressens Opinionsnämnd om felaktigheter i Dagens Nyheter

Granskning | december 14, 2015

I våras publicerade Dagens Nyheter uppgifter om Realgymnasiet: företaget sades agera omoraliskt och utnyttja kryphål i lagen. Det ”bemötande” som tidningen publicerade handlade om en annan fråga, och den allvarliga beskyllningen fick aldrig bemötas. Dagens Nyheter ger i artikeln sken av att Realgymnasiet fått bemöta kritiken, men i själva verket har inte skolan varit medveten om beskyllningarna förrän de publicerades av Dagens Nyheter.

LÄS MER