Balanserad SVT-satsning om skogsfrågorna

SVT Jämtland har producerat en rad inslag och artiklar som lyfter fram skogens olika konfliktytor från flera perspektiv. Här finns det plats för både skogsbrukets perspektiv och för dem som vill skydda mer skog.

 
Foto Kayla Warner från Unsplash

De stora mediernas skildring av skogsnäringen har orsakat debatt de senaste åren. SVT:s s dokumentärserie Slaget om skogen och dokumentärfilmen När skogen Tystnar är två exempel. Kritiker menar att det svenska skogsbruket skildrats ensidigt och ibland direkt felaktigt.

I flera fall har också kritiken visat sig vara befogad. SVT var till exempel tvungna att backa från flera faktauppgifter som presenterades i Slaget om skogen efter att olika experter påpekat felaktigheter.

Serien fälldes också av granskningsnämnden för att den innehöll faktafel.

Näringslivets Medieinstitut (NMI) har vid flera tillfällen granskat hur media bevakar skogen. I en jämförelse mellan SVT:s och tidningen Smålandspostens rapportering om skogsbruk i förhållande till klimat och miljö fann NMI att i SVT framstod skogsbruk som negativt för miljön, medan Smålandspostens perspektiv oftast var att skogsbruk är en självklarhet

Inför valet tar SVT Jämtland nu en ny ansats i skogsfrågan. Man skriver att det är dags att ta ett större grepp om ”de infekterade” skogsfrågorna, och målsättningen är att i flera artiklar och inslag belysa skogens olika konfliktytor från flera olika perspektiv.

”I den här serien kommer vi inledningsvis att presentera de olika sidorna i den hårdnande skogsdebatten och vilka krav som finns på politikerna inför valet”, skriver Mark Cummins, ansvarig utgivare SVT Nyheter Jämtland.

De åtta första inslagen som lagts ut erbjuder en bred och informerande journalistik som lyfter fram en mångfald av perspektiv. Man lyfter till exempel fram den privata skogsägaren Tobias Jonmeister, som menar att Sverige ska ha så mycket skogsbruk som möjligt.

”Avverkar vi inte här så ska råvaran tas någon annanstans ifrån, som Amazonas”.

SVT ger även plats till Malin Sahlin från Naturskyddsföreningen, som varnar för att den biologiska mångfalden hotas av skogsbruket.

”Det här är naturskog, en skog som är mer eller mindre orörd…Man måste sluta avverka den här typen av skog”.

SVT Jämtland pekar även i ett inslag på den ambivalenta skogspolitiken. Skogen ska vara en resurs för klimatomställningen och virkesproduktion, men den ska också främja den biologiska mångfalden och vara en källa till friluftsliv. Här vill både skogsnäringen och miljörörelsen att politikerna är tydligare med vad som gäller.

”Skogen växer ju på 100 år och det känns ibland som vi byter fot  vartannat år. Då blir det väldigt ohållbart. Där ser vi som myndighet vikten av att vi får tydliga mål, menar Helena Eriksson, distriktschef Skogsstyrelsen.

Det som möjligen saknas hittills i programserien och som skulle kunna lyftas är frågan om ekonomiska värden och arbetstillfällen i skogsbruket, samt fakta om skogsbeståndet. Andelen gammal skog (äldre än 120 år) ökar. Det visar data från riksskogstaxeringen, men i media framstår det ofta som att den minskar.

En intressant iakttagelse är att DN-journalisten Alexandra Urisman Otto, som tillsammans med Lisa Röstlund skrivit många skogsbrukskritiska artiklar, specifikt kritiserar inslaget där skogsbolaget SCA förespråkar en större avverkning.

Hon skriver på twitter:

@svtnyheter inslaget tillåts en företrädare för skogsindustrin helt oemotsagd få ”berätta” om hur skogen ger bäst klimatnytta. Vart tog slutsatserna från @svtvetenskap: s egna granskning ”Slaget om skogen” vägen? Och från granskningen som @LisaRostlund gjort? I en av valrörelsens viktigaste frågor på miljö- och klimatområdet har vi som journalister en avgörande roll. Vi måste fortsätta att granska, oavsett hur starka påtryckningarna är från olika intressen.

Att SVT Jämtland producerat åtta inslag med ambitionen att faktiskt skildra helheten tycks gå Alexandra Urisman förbi. När NMI specifikt granskade DN: s skogsrapportering  visade den att tidningen i princip bara problematiserade skogsbrukets inverkan på miljön.

”Aldrig undersöker DN hur äganderätten och samhällsekonomiska värden hotas av inskränkningar av skogsbruket”.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *