Bara kärnkraften får kritiska frågor i Birgitta Forsbergs artiklar

Svenska Dagbladet-journalisten Birgitta Forsberg skriver ofta om energifrågor. När det handlar om kärnkraft förhåller hon sig kritiskt granskande, Men det gör hon inte inte när hon behandlar andra aspekter av energisystemet. Då ställs få frågor om tidplaner, kostnader och möjliga alternativ.

 
Aktuella artiklar av Birgitta Forsberg.

Birgitta Forsberg är ekonomireporter på Svenska Dagbladet  och skriver ibland om energifrågor och elproduktion, både avseende tekniken och det politiska spelet. 

NMI har läst ett trettiotal av Forsbergs artiklar från de senaste två åren. De speglar debatten kring Sveriges elförsörjning där frågan om ny kärnkraft hamnat på den politiska dagordningen efter att i många år ansetts vara död och begraven.  

Artiklarna har en tydlig slagsida när det gäller att granska kärnkraften i jämförelse med andra sätt att producera el och andra delar av energisystemet. Inte en enda gång har hon fokuserat på att kritiskt granska något annat energislag är just kärnkraften.

En framtida elsystem kräver omfattande investeringar alldeles oavsett kärnkraften, och en rad frågor handlar om politiken.  Det handlar om till exempel utbyggnad av elnätet och stora investeringar i andra elproduktionsslag som vindkraften.  Det här framgår tydligt i Forsbergs artiklar. Men den typ av kritiskt granskande frågor hon ställer om kärnkraften ställs då inte.  Varken tidplaner, kostnader och om nödvändig teknik existerar eller ännu bara är på experimentstadiet ifrågasätts. 

Fokus när det gäller kostnader, tidsperspektiv, tillståndsprocesser, svårigheter att bygga ligger alltid på just kärnkraften. 

En artikel från 23 augusti 2023 har rubriken “Ny kärnkraft allt dyrare: “Går ofta med förlust””.  

Ingressen har samma budskap:  

“Redan nu går Ringhals, Forsmark och Oskarshamn med förlust vissa perioder. Nybyggd kärnkraft kräver ett ännu högre elpris för att bli lönsam. Och de stigande räntorna har fått produktionskostnaderna att skena.” 

Artikelns huvudspår är kostnaderna för kärnkraft med internationella exempel som finska Olkiluoto 3, franska Flamanville 3 och brittiska Hinkley Point, alla projekt med stora förseningar och fördyringar. De tre projekten återkommer i flera av Forsbergs artiklar. 

I slutet av artikeln uppmärksammas att räntor och fördyringar drabbar även andra produktionssätt och att stora även vindkraftsprojekt har lagts i malpåse. Men då är bilden av att kärnkraft är unikt dyr redan satt. 

I artikeln “Kärnkraftens andel rasar – vindkraft räddaren” tillfrågas olika forskare om hur man kan ersätta baskraft och så kallade elsystemtjänster som kärnkraften bidrar med. Idéer som diskuteras är stora svänghjul (istället för roterande turbiner och generatorer), ellagring i elbilsflottan, andra typer av batterilager, vätgaslager, superkondensatorer, utbyggnad av elnätet, sparåtgärder och bortkoppling av konsumenter vissa tider.  

Dessa tekniker är i många fall oprövade i stor skala och kräver stora investeringar. Men Forsberg ställer i artikeln inga frågor om detta. 

I fem artiklar, en intervju med Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke, en intervju med miljöminister Romina Pourmokhtari, en intervju med regeringens kärnkraftsamordnare, och artikeln “Kärnkraftens andel rasar – vindkraften räddaren”, samt “Bara tre bolag kan bygga kärnkraft i Sverige” återkommer samma tema: Kärnkraften är dyr, svår att bygga och egentligen inte nödvändig för Sveriges framtida elförsörjning. 

NMI har vid en sökning inte hittat några motsvarande granskningar av vindkraften eller andra alternativ till kärnkraft.  

 

*** 

 

https://www.svd.se/a/l3GWGo/regeringens-karnkraftssamordnare-gar-att-klara-sig-utan-ny-karnkraft 

https://www.svd.se/a/nQdAxn/manga-hinder-for-utbyggnad-av-svensk-karnkraft 

https://www.svd.se/a/wA1gKA/vindkraft-enda-losningen-nar-industrin-skriker-efter-el 

https://www.svd.se/a/15G2dB/svenskt-naringsliv-ingen-satsar-pa-olonsam-karnkraft 

https://www.svd.se/a/zEyE21/ny-karnkraft-allt-dyrare-kravs-hogt-elpris-for-att-bli-lonsam 

https://www.svd.se/a/5BlzAE/pourmokhtari-bolagen-far-sjalva-bygga-karnkraftverk 

https://www.svd.se/a/BW4bVe/stralsakerhetsmyndigheten-tror-inte-vattenfall-ansoker-om-karnkraft-2023 

https://www.svd.se/a/dwaV5O/vattenfall-soker-stod-hos-socialdemokraterna 

https://www.svd.se/a/nQlmdo/vattenfall-valjer-ut-leverantorer-av-ny-karnkraft 

https://www.svd.se/a/69eaMr/karnkraft-liberalerna-kraver-tva-stora-reaktorer-vid-ringhals 

https://www.svd.se/a/bg6qle/spricka-mellan-regeringen-och-vattenfall-om-karnkraften 

https://www.svd.se/a/pQ45yj/kristersson-grillas-i-ku 

https://www.svd.se/a/mQypAL/kristersson-i-ku-om-nedlagda-ringhals-1-och-2 

https://www.svd.se/a/BWrrvE/elpriserna-rusar-i-sverige-nasta-vecka 

https://www.svd.se/a/gEdl00/karvande-karnkraft-driver-upp-elpriset 

https://www.svd.se/a/O88Okl/energiexpert-varnar-for-skenande-elpriser-2023 

https://www.svd.se/a/JQWaEJ/darfor-avreglerades-den-svenska-elmarknaden 

https://www.svd.se/a/nWk5Wd/vattenfalls-fd-ordforande-att-lagga-ner-ringhals-var-ett-kommersiellt-beslut 

https://www.svd.se/a/7d9o63/elproducenterna-trasslar-till-det-trots-elprisboom 

https://www.svd.se/a/rE0R9R/elpriserna-nar-inte-industrin-har-sakrat-upp-priset-for-flera-ar 

https://www.svd.se/a/KzQRkE/serverhallarnas-elrabatter-381-miljoner-hittills-i-ar 

https://www.svd.se/a/8QrP8r/forskare-ringhalsfragan-inte-alls-sa-enkel 

https://www.svd.se/a/k64m36/farmanbar-stopp-for-ny-elkabel-till-tyskland 

https://www.svd.se/a/bGyRBe/svenskar-maste-spara-el-nu-for-att-fa-el-i-vinter 

https://www.svd.se/a/PokqdX/m-vill-infora-hogkostnadsskydd-for-elen-i-vinter 

https://www.svd.se/a/wO7ArA/analytiker-villaelen-kan-kosta-70000-kronor-i-vinter 

https://www.svd.se/a/OrvMGV/vattenfallchefen-anna-borg-brinner-for-klimatomstallningen 

https://www.svd.se/a/RrWEm5/vattenfalls-plan-satsa-pa-mindre-karnkraftverk 

https://www.svd.se/a/PoGpp6/hybrit-fore-h2-green-steel-att-gora-fossilfri-jarnsvamp-med-vatgas 

https://www.svd.se/a/V9wq66/h2-green-steel-manader-fran-byggstart-da-skakar-planen 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

3 kommentarer


 1. Björn ST Wiklund skriver:

  Håller med i media flödet presenteras en bild att el från kärnkraft är dyr. En reaktor på dryga 1000MW, installerat, kostar nu 50miljarder… GOTAF…. för samma peng får man 1000 snurror vardera med 3MW, installerat, ….. dvs el från vind kostar 3gånger så mycket som el från kärnkraft och då är inte den systemkostnad som intermittensen i vind inräknad. Vind levererar bottom line 25% av installerat enligt svensk vindenergi… så 3/4 av tiden måste någon annan källa leverera el…. den som inte kan räkna ut hur himla dyr el från vind är, jmf med KK, ge mig fakta på det…. och glöm då alla subventioner och all magi… speciella avtal, elcertifikat, PPA (Markbygden 1) osv.

  1. Fredrik Bruno skriver:

   När det gäller utbyggnaden av vindkraften och dess oberäkneliga svängningar, så får vi ställa vårt hopp till att batteriutvecklingen av natrium-jonbatterier kan hålla jämna steg med den överkapacitet som det andra kan bli fråga om. Uppsalaföretaget Altris samarbetar med Northvolt och det är bara att hoppas på att utvecklingen går deras väg, för att annars får vi problem.

 2. Fredrik Bruno skriver:

  Det är anläggningsägarens och kreditinstituens ensak att bedöma olika offerter utifrån priser och villkor. Kärnkraften har många belackare som ryggradsmässigt håller kärnkraften som olönsam och som spekulerar om de faror som väntar om hörnet, t.ex. nu senast från Blekinge Tekniska Högskola.. Skall man lägga in en aspekt till, så är det att de som motarbetar den mest produktiva fossilfria energiproduktion vi kan överväga, de kan inte vara speciellt oroliga för växthuseffekten och koldioxidutsläppen från fossil energi på lång sikt.
  Byråkratin runt kärnkraften är en annan anledning till att kostnaderna är höga, sen får man välja vilken framtid man vill ha. Segdragna domstolsförhandlingar kan fördröja vilket projekt som helst, bara det har tillräckligt många belackare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *