Brottsutsatta företag prioriteras lågt av riksmedierna

Mediernas rapportering om gängkriminalitet har ökat markant på senare år i takt med att våldet blivit allt grövre, men det är sällan rapporteringen fokuserar på företagens utsatthet för brott. Detta trots att den organiserade brottsligheten har kommit att bli ett av de största hoten mot företagandet i Sverige. Lokalmedierna är bättre än riksmedierna när det kommer till att lyfta företagares utsatthet, det menar Företagarnas expert inom brott mot företag Pontus Lindström.

 
Pontus Lindström, Företagarnas expert inom brott mot företag. Foto Oskar Omne.

— Min bild är att lokalmedierna har varit bättre på att lyfta upp företagares utsatthet för brott och då framför allt hur lokala företag drabbas av rån och stölder. Med några undantag, huvudsakligen Di, så har jag inte sett samma intresse från de större rikstäckande medierna. Där upplever jag snarare att man fokuserar på företag som begår brott än företag som utsätts för brott, säger Pontus Lindström.

Såväl Företagarna som Svenskt Näringsliv har på senar år fokuserat alltmer på företagens utsatthet för brott i och med att kriminaliteten som riktas mot företag blivit både grövre och mer omfattande. I en nyligen publicerad undersökning från Svenskt Näringsliv framgår att över hälften av medlemsföretagen uppger att de utsatts för brott under det senaste året. Kostnaden för brotten i form av direkta kostnader, men även intäktsbortfall och kraftigt stigande utgifter för säkerhetstjänster, beräknas uppgå till över 100 miljarder kronor.

Svenskt Näringsliv lyfter även fram företagares bristande tillit till samhällskontraktet:

Företagare vittnar om en bristande tilltro till att samhället och polisen kan ge det stöd och skydd som behövs. En känsla som är befogad då undersökningar visar att de lokala brottsförebyggande åtgärder som polis och kommun gemensamt ansvarar för väldigt sällan är riktade mot företagen och dess trygghet.

Även Företagarna har publicerat rapporter i ämnet som ger en snarlik lägesbild. Lindström berättar att första rapporten om företagens utsatthet för brott skrevs 2017 och att ämnet dessförinnan var relativt okänt. Sedan dess har utvecklingen radikalt förändrats åt det sämre, där allt fler företag drabbas vilket har lett till att frågan kommit högst upp på dagordningen för organisationen.

För några år sedan hade Företagarnas lokalföreningar ingen upprättad kontakt med polisen, men nu sker det kontinuerliga möten i hela landet, uppger Lindström för att belysa hur brottsbekämpning har blivit en central del i arbetet.

— I takt med att vi uppmärksammar problemen mer så har mediernas rapportering ökat, men då handlar det framför allt om de grövre brotten och personporträtt av de drabbade. Det som medierna inte lyckas lika bra med är att lyfta fram det större perspektivet. Vad som händer när företag försvinner med minskade arbetstillfällen, ökad otrygghet i redan utsatta områden, mindre skatteintäkter och alla andra negativa följdeffekter av att företagsklimatet kraftigt försämras.

I torsdags sände P1 morgon ett längre inslag om Svenskt Näringslivs senaste rapport där just de större samhällskonsekvenserna av den ökade brottsligheten mot företag lyftes fram, även Rapport sände ett inslag i ämnet. Kanske är inslagen början på ett trendbrott där medierna fått upp intresset för ett av näringslivets mest prioriterade problem, kanske inte.

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *