Elmarknadsforskare ger högt betyg till medierna

Av: Carl-Fredrik Jaensson | Debatt | Inga kommentarer | juni 5, 2023
Elmarknadsforskaren Erik Lundin tycker att nyhetsmedierna sköter sin roll som åsikts- och faktaförmedlare väl. Det är bra att även "stolligheter" tas upp och granskas. "Jag tycker det är bra att stolligheterna kommer ut i medierna också, så att de inte bara sprider sig i begränsade chattforum", menar han.

LÄS MER

”Tittarnas intryck blir att ord står mot ord”

Av: Carl-Fredrik Jaensson | Debatt | En kommentar | april 18, 2023
Chalmersforskaren Stefan Wirsenius är kritisk till svensk klimat- och vetenskapsrapportering. Räknar man in avskogningseffekten är biodrivmedel till och med långt sämre alternativ än vanlig bensin och diesel, menar han, och är därför mycket kritisk till reduktionsplikten.

LÄS MER

Förenklingar och svartvita bilder är inte ansvarsfull journalistik

Av: Svenolof Karlsson | Debatt | Inga kommentarer | december 5, 2022
Att bygga en klimatberättelse på förenklingar och svartvita bilder är inte saklig och ansvarsfull journalistik. Tar man orden och verkligheten på allvar, accepterar man heller inte bara spel mot ett mål. Argumenten måste få mötas i en ärlig kamp.

LÄS MER

Ensidigt när miljöorganisationer kommenterar regeringens miljöpolitik

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | november 10, 2022
I rapporteringen om den nya klimatbudgeten så är det miljöorganisationernas perspektiv som lyfts fram. Både DN och SvD har låtit Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen kommentera och kritisera den nya klimatbudgeten.

LÄS MER

Svårt att se principer när granskningsnämnden bedömer saklighet i inslag om energisystemet

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | november 2, 2022
Under det senaste året har energisystemet blivit en het politisk fråga och i takt med att rapporteringen ökat har också antalet anmälningar till granskningsnämnden i ärenden som berör energirapporteringen blivit fler. Tre nyligen fattade beslut ger en fingervisning om hur granskningsnämnden ställer sig till de fakta som presenteras. Vad bedöms som sakligt och vad anses felaktigt?

LÄS MER