Mediemångfald – saken controllerar sig sielf?

Av: Mats Olin | Debatt | September 17, 2014 | Inga kommentarer
Offentlighetsprincipen och tryckfriheten firar snart 250 år i Sverige. Hur den kom till och framförallt den roll som prästen Anders Chydenius spelade - som opinionsbildare och som parlamentariker – beskriver Nils Erik Forsgård i den nyutkomna "Ingens herre, ingens träl" (Timbro).
> Läs artikeln