Dagens Nyheters Lisa Röstlund spekulerar om påverkanskampanj

Dagens Nyheters Lisa Röstlund spekulerar om att Skogsstyrelsen och skogsnäringen på ett möte planerat en påverkanskampanj trots att de offentliga mötesanteckningarna visar något helt annat.

 
Foto av Jonny Clow, Unsplash

Lisa Röstlund, journalist på tidningen Dagens Nyheter, beskriver i en artikel hur hon avslöjat att företrädare för skogsnäringen tillsammans med Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist på ett möte ska ha planerat en kampanj mot den nya tolkningen av artskyddsförordningen.

”Nu kan DN avslöja att generaldirektören Herman Sundqvist och företrädare för LRF Skogsägarna, skogsbolaget SCA och Skogsindustrierna hade ett möte eftermiddagen den 15 februari – strax innan de många utspelen. Dagen därpå och påföljande dygn, från kvällen den 16 februari till förmiddagen därpå, kom sju olika publiceringar och utspel mot de nya artskyddsreglerna – även från myndighetens generaldirektör”, skriver Lisa Röstlund.

Bakgrunden är att Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande den 10 februari informerade om att skogsägare i framtiden kommer att behöva ta ett större hänsyn till den så kallade artskyddsförordningen. Bland annat tolkas det som att skogsägare måste ta hänsyn till alla fåglar vid en avverkning. Skärpningen är en följd av ett antal vägledande nationella och EU-baserade domar och skulle få djupgående konsekvenser för möjligheten att bedriva skogsbruk.

Skogsstyrelsens generaldirektör skulle alltså enligt Dagens Nyheter ha genomfört en kampanj mot den egna myndigheten.

Enligt minnesanteckningarna, som finns tillgängliga på Skogsstyrelsen, planerades inga utspel på mötet. De visar att man framför allt diskuterade olika aspekter av artskyddsförordningen. Förutom företrädare från LRF Skogsägarna, Skogsindustrierna och skogsbolaget SCA deltog en rad höga tjänstemän från Skogsstyrelsen, bland annat chefsjuristen.

Gunnar Lindén, expert på LRF Skogsägarna, uppger att man tillsammans med Skogsindustrierna hade efterfrågat ett möte sedan en tid tillbaka.

– När Skogsstyrelsen sedan kom med ett utspel om att du som skogsägare måste räkna varje fågel ville vi och andra aktörer närmare diskutera detta utredningsansvar. Det var det mötet till stor del kom att handla om, säger Gunnar Lindén

Vad säger du om DN:s påstående att ni  tillsammans med Skogsstyrelsen och branschorganisationen Skogsindustrierna la upp planerna för en utspelskampanj på mötet?

– Det är bara spekulationer. Hur vi skulle kommunicera togs aldrig upp på mötet.

Anteckningarna från mötet den 15 februari mellan Skogsstyrelsen och skogsbranschen.

Lisa Röstlund skriver i ett mejl till NMI att hon haft tillgång till mötesanteckningarna, men att det inte finns något i dem som motsäger det som artikeln lyfter fram. Hon skriver:

”Jag har fått ut mötesanteckningar och flera andra dokument. Mötesanteckningarna säger att man diskuterade rättsutvecklingen kring artskyddet. Det finns inget i dem som motsäger det artikeln tar upp: att: flera publiceringar på samma tema skedde samma dygn, från näringsföreträdare, från Skogsstyrelsens generaldirektör samt från Skogsforsk.”

Men Dagens Nyheter väljer att i artikeln inte nämna innehållet i minnesanteckningarna. Där framgår att det handlar om att diskutera ”den pågående rättsutvecklingen”.

”Herman Sundqvist inleder mötet som initierats av en förfrågan från Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna. Syftet med mötet är att föra en dialog mellan parterna och skapa en förståelse för hur den pågående rättsutvecklingen påverkar både Skogsstyrelsen och skogsbruket.”

Baserat på att det genomförts ett möte och att flera debattartiklar publicerats dagarna efter mötet drar Lisa Röstlund slutsatsen att myndigheten och branschen genomför en samordnad kampanj. Men stödet för slutsatsen är obefintligt och motsägs av minnesanteckningarna. Det handlar snarare om insinuationer.

I ett Facebookinlägg presenterar Lisa Röstlund sin artikel:

Men flera delar av spelet i hur den här kampanjen lagts fram speglar något djupt bekymmersamt. Hur fristående är svensk forskning och myndigheter från industrin?

***

NMI har ställt dessa frågor till Lisa Röstlund:

  • Det finns ju mötesanteckningar från det mötet så jag undrar om du har tagit del av de anteckningar som fördes vid mötet mellan
    Skogsstyrelsen, LRF och Skogsindustrierna den 15 februari?
  • Om nej, varför inte det (du kände uppenbarligen till att de fanns)?
  • Är det i så fall förenligt men DN:s krav på kontroll av sakuppgifter?
  • Om ja, varför har du inte redogjort för dem i din artikel?
  • Hur ser du nu på att anteckningarna motsäger att mötet handlade om att planera en
    kampanj?

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *