DN plattform för tillväxtskeptiker

DN Kultur har blivit en plattform för idéer om att ekonomisk tillväxt inte är förenligt med en bra klimatpolitik. Det enda som kan rädda klimatet är att avskaffa marknadsekonomin och kapitalismen. Det visar NMI: s genomgång.

 
Tillväxtkritik dominerar DN: s kultursida.

I Sveriges största morgontidning Dagens Nyheter gror bilden att ekonomisk tillväxt, innovationer och kapitalism inte är förenligt med klimatmålen. NMI: s genomgång visar att tillväxtskeptikerna har dominerat i DN det senaste året – framförallt på DN Kultur. Den framförda bilden nyanseras inte heller av DN:s ledarsida. Det går att hävda att DN blivit tillväxtskeptikernas främsta plattform.

Författaren Sven-Eric Liedman skriver till exempel på DN kultur att kapitalismen måste avskaffas.

”Jag är övertygad om att Ulrike Herrmann (skrivit boken Kapitalismens slut : myten om grön tillväxt) har rätt i sin grundtes: vi måste få ett slut på kapitalismen. I dag är den inte bara katastrofal för miljön. Bara en liten del av den ägnas produktion, det mesta är spekulation. Dess centrum är inte längre de stora företagen utan banksfären, navet i den nutida ekonomins allt vildare snurrande hjul”.

Även Nina Björk argumenterar på DN Kultur att tillväxt och klimatomställningen inte går att kombinera.

”Det finns en motsättning mellan en fungerande ekonomi och ett fungerande klimat. Men det är ekonomin som är roten – och lösningen. För så länge det krävs tre procent tillväxt per år för att ett land inte ska hamna i ekonomisk kris, kommer klimatet att vara hotat”.

Anita Goldman skriver:

”Vi utser oss själva till såväl förövare som räddare, det är vi som orsakat klimatförändringarna, nu ska vi med teknikinnovationer rädda den värld där det alltid är vi själva som står i centrum. Men det existerar knappast någon teknik av betydelse som inte utvunnit råmaterial just vid fattigas befolkningscentra och med stor risk för andra människors hälsa och miljö, för att därefter dumpa de giftiga restprodukterna på samma platser.”

Kapitalismens ständiga tillväxtbehov gör att den aldrig kan bli hållbar.”, menar en skribent,  ”om Herrmann har rätt i att den enda vägen ut ur klimatkrisen är att kapitalismen upphör måste vi fråga oss var de sociala rörelser som ska lyckas med detta är.” skriver en annan.

Även på nyhetsplats får tillväxtkritiken utrymme i en artikel av reportern Sverker Lenas som skildrar när aktivistgruppen Scientist Rebellions genomför en aktion mot finansdepartementet.

”Forskningen är tydlig: evig tillväxt förstör klimat och miljön! Forskningen är tydlig: Klimatkrisen kräver ett nytt finanspolitiskt ramverk”, skanderade aktivisterna.
Att tillväxt, företag och marknadsekonomi faktiskt skulle ha något att erbjuda avfärdas.

”Dagens Industri talar om en annan typ av företag, den nya teknikens riddare som väntar sig stora vinster först under morgondagen. Finansmarknaden hoppas på deras framtid men vet att de säkra pengarna tills vidare finns att hämta hos kolbaroner och oljeschejker. Strategiska intressen och vinstintressen bäddar för en klimatkatastrof”, skriver Sven-Eric Liedman.

Det slående med DN:s publiceringar är att det inte ges utrymme för något motsatt perspektiv – att ekonomisk tillväxt i själva verket är en förutsättning för den gröna omställningen. NMI hittar inte det varken på nyhetssidorna eller på ledarplats.

Ett undantag skedde för två år sedan när DN publicerade artikelserien Planeten och tillväxten. Här intervjuades två forskare som argumenterar emot och två som argumenterar för att tillväxt är förenligt med klimatomställningen.

Det finns också exempel på artiklar på nyhetsplats som lyfter fram innovationer som lösning på klimatkrisen och till och med ”kapitalism”: ”Jag ett stort fan av kapitalismen och tror inte att vi kan lösa klimatfrågan utan den.”

Ett axplock av artiklar med ett tillväxtkritiskt perspektiv som DN publicerat det senaste året:

https://www.dn.se/kultur/ulrike-herrmann-kapitalismen-har-ingen-framtid-i-klimatkrisen/
https://www.dn.se/kultur/simon-campanello-teknikoptimistisk-poesi-om-hur-hemsk-miljororelsen-ar/

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *