Ensidig rapportering om Klimatpolitiska rådets rapport 

Klimatminister Romina Pourmokhtari (bilden) står i media närmast ensam som försvarare mot Klimatpolitiska rådets kritik av klimatpolitiken. Samtidigt ges ett antal företrädare för oppositionen, ett antal miljöaktivister och ytterligare några akademiker utrymme att förstärka kritiken. Slagsidan är massiv. Detta trots att det finns välkända företrädare för en mer nyanserad bild.  

 

Den 29 mars överlämnade Klimatpolitiska rådet sin rapport för 2023 till regeringen. Rubriken på pressmeddelandet var att “Sveriges klimatpolitik har förlorat styrfarten”. 

Rapporten behandlar flera områden men den huvudsakliga kritiken mot Sveriges klimatpolitik är att transportsektorn förväntas ge högre utsläpp av växthusgaser. Det beror framförallt på att regeringen kommer att föreslå att reduktionsplikten sänks till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024, enligt Klimatpolitiska rådet. 

Sammantaget innebär regeringens åtgärder enligt Klimatpolitiska rådet att Sveriges utsläpp av växthusgaser för första gången på ett par decennier kommer att öka.  

Man kan konstatera att mediabevakningen om rapporten har varit påfallande ensidig, i vilket fall under veckan efter presentationen. 

NMI har gått igenom alla nyhetsartiklar under den tiden i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt textnyheterna på Sveriges Televisions och Sveriges Radios hemsidor. Totalt 26 artiklar. 

De redovisar rapportens slutsatser.  Klimatministern får i några av artiklarna representera regeringens linje.  

Övriga externa kommentarer kommer från miljöorganisationer, den politiska oppositionen och från två akademiker – statsvetaren Naghmeh Nasiritousi från Utrikespolitiska institutet och idéhistorikern Sverker Sörlin — som inte är specialiserade på vare sig energi- eller miljöfrågor. 

Den enda avvikande rösten som citeras är Martin Kinnunen, SD:s klimat- och miljöpolitiske talesman. 

Den samhällsekonomiska diskussionen om reduktionsplikten är helt frånvarande. Detta trots att det finns ett par tunga debattörer som ifrågasätter om reduktionsplikten ger någon större klimatnytta och om den i så fall är värd de höga samhällsekonomiska kostnaderna. 

John Hassler, professor i ekonomi, är en av dem. Han påpekar att EU:s klimatpolitik i praktiken gör separata nationella mål obsoleta: 

“Min slutsats är att nu kommer EU fixa det här. Nu kommer EU strypa koldioxidutsläppen på en nivå som är ambitiös och i linje med Parisavtalet. Nu behöver vi inte diskutera det mer. Det betyder också att många saker som görs idag har blivit meningslösa: att företag och kommuner har utsläppsbudgetar, att pensionsfonder och andra räknar ut sina koldioxidavtryck, att vi inför egna regler för att minska koldioxidutsläppen i Sverige. Allt det där är meningslöst. Det är fixat nu. Nu är det andra saker vi måste göra.” 

Miljöforskaren Per Kågeson menar att klimatmålen går att nå även med sänkt reduktionsplikt. 

Båda dessa forskare är välkända och publicerade i närtid. 

Sammantaget har de undersökta mediernas rapportering en stark slagsida. Förutom klimatministern och Martin Kinnunen ger den ensidigt utrymme åt ett stort antal personer som av olika skäl är kritiska till regeringens politik, även till personer som inte självklart är experter på området klimat och miljö. 

Reduktionsplikten innebär att tillverkarna av dieselbränsle tvingas blanda in en viss andel biobränslen i det bränsle som säljs. Biobränslen är förnybara vilket innebär lägre fossila koldioxidutsläpp, men de är också betydligt dyrare. Dieseln blir alltså totalt sett dyrare för konsumenterna. 

 

***

Nyhetsartiklar DN: 

https://www.dn.se/sverige/klimatpolitiska-radet-har-granskat-regeringens-politik/ 

https://www.dn.se/sverige/peter-alestig-mordande-vass-kritik-fran-regeringens-egna-experter/ 

https://www.dn.se/sverige/s-vi-ar-pa-vag-kappratt-at-helvete-och-regeringen-sitter-pa-handerna/ 

https://www.dn.se/sverige/sveriges-klimatpolitik-borjar-likna-norges/ 

Ledare DN: 

https://www.dn.se/ledare/sa-har-gar-det-nar-klimatpolitiken-klubbas-pa-tido-slott/ 

https://www.dn.se/sverige/staten-behover-hantera-konflikter-kring-omstallningen-i-norr/ 

SvD: 

https://www.svd.se/a/veVjlw/det-viktigaste-fran-klimatpolitiska-radets-rapport 

https://www.svd.se/a/mQVj3g/klimatpolitiska-radet-presenterar-kritik-mot-regeringen 

https://www.svd.se/a/Kna90G/klimatkritiken-sverige-har-tappat-styrfart 

https://www.svd.se/a/2BbAna/tio-krav-pa-regeringens-klimatpolitik 

Podd: 

https://www.svd.se/a/kEeJx9/svd-s-podd-dagens-story-kan-klimatet-bli-fragan-som-faller-regeringen 

https://www.svd.se/a/KnaA6X/maste-ta-sig-ur-klorna-pa-klimatfornekare 

https://www.svd.se/a/VPaw1d/ministern-delar-bilden-att-det-ar-brattom 

https://www.svd.se/a/69VAGQ/kritiken-oforlatligt-i-brinnande-klimatkris 

SvT: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatpolitiska-radet 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatminister-pourmokhtari-l-om-rapporten 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sd-om-klimatkritiken-inte-sa-bekymrande 

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/klimatpolitiska-radet-regeringens-politik-kommer-oka-utslappen 

Mats Knutsson, analys: 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringens-dilemma-kan-tappa-valjare-at-bagge-hall 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/klimatpolitiska-radet-regeringens-politik-racker-inte-for-att-na-klimatmalen 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/miljoprofessorn-infor-fn-s-klimatrapport-ser-inte-sarskilt-ljust-ut 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/article39225123.svt 

Sveriges Radio: 

https://sverigesradio.se/artikel/darfor-far-regeringen-stenhard-kritik-av-klimatpolitiska-radet 

https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-far-kritik-for-klimatpolitiken 

Statsvetare Naghmeh Nasiritousi: 

https://sverigesradio.se/artikel/forskare-om-regeringens-baklaxa-fick-tydlig-och-allvarlig-kritik 

Sverker Sörlin, idéhistoriker: 

https://sverigesradio.se/artikel/vilken-politik-for-klimatfragan-framat 

Om reduktionplikt: 

https://www.dn.se/debatt/klimatmalen-gar-att-na-med-sankt-reduktionsplikt/ 

John Hassler: 

https://www.tn.se/naringsliv/26192/professorn-darfor-ar-svensk-klimatpolitik-overspelad/ 

https://www.di.se/debatt/debatt-dags-att-skrota-transportsektormalet/ 

 

 

 

 

 

Magnus Nilsson

NMI:s skribent

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *