Ensidig rapportering om värnskattens avskaffande

Sveriges Radios (SR) och Sveriges Televisions (SVT) politiska kommentatorer har varit ensidiga i rapporteringen om värnskattens avskaffande och nästan uteslutande skildrat reformen utifrån de perspektiv som motståndarna till reformen lyfter fram. Det visar en ny rapport från Näringslivets medieinstitut (NMI).

 
SR, SVT

Läs rapporten här

NMI har granskat hur SVT:s politiska kommentator Mats Knutson samt SR:s politiska kommentatorer Fredrik Furtenbach och Tomas Ramberg har skildrat frågan om värnskattens avskaffande under perioden 1 november 2018 till 1 januari 2020.

Frågan är politiskt kontroversiell. Motståndarna till reformen fokuserar på den fördelningspolitiska effekten och pekar på att reformen ökar de ekonomiska klyftorna, minskar jämställdheten samt leder till minskade skatteintäkter på kort sikt.

Förespråkarna av reformen lyfter i stället fram att förändringen ger positiva effekter på ekonomin när fler motiveras att söka högre utbildning, att Sveriges attraktionskraft på kvalificerad internationell arbetskraft ökar samt att reformen inom några år väntas finansiera sig själv.

Men i kommentatorernas rapportering av reformen har de effekter som lyfts fram av reformens motståndare varit helt dominerande.

Av totalt 27 granskade inslag och publiceringar beskrevs reformen leda till ökade ekonomiska klyftor vid 22 tillfällen, minskade skatteintäkter vid 16 tillfällen och till ökad ojämlikhet vid sju tillfällen. Endast vid två tillfällen nämndes att reformen väntas finansiera sig själv på sikt, men vid båda dessa tillfällen låg störst vikt på kritiken mot en sådan effekt.

Läs intervjun med Mats Knutson här

Läs svaren från SR här

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


  1. […] november 2020 publicerade Näringslivets medieinstitut (NMI) en rapport om hur tre politiska kommentatorer skildrade slopandet av värnskatten under 2019. Rapporten visade […]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *