Ensidigt i Aktuellt om kärnkraften

När Aktuellt rapporterade om EU:s besked om att klassa naturgas och kärnkraft som hållbara under en övergångsperiod lät man bara motståndare till klassningen komma till tals i inslaget. I den efterföljande debatten missade reportern och att ställa relevanta motfrågor om kraftsystemet funktion till miljöpartiets Per Bolund.

 

I gårdagens Aktuellt rapporterades om EU: s beslut att klassa kärnkraft och naturgas som hållbara under en övergångsperiod. I det inledande inslaget lät Aktuellt endast motståndare till beslutet komma till tals, företrädare för miljöorganisationer och politiker, som förklarade varför de är emot klassningen. Detta trots att det finns tunga argument för varför kärnkraften behövs för klimatomställningen,  och att det är ett beslut som Sveriges regering ställer sig bakom.

I den efterföljande debatten mellan Miljöpartiets Per Bolund och Moderaternas Ulf Kristersson missade också Aktuellts reporter Jon Nilsson att ställa relevanta motfrågor till Per Bolund om orsakerna till de höga elpriserna och hur de olika energislagen påverkar det svenska kraftsystemet.

Per Bolund menade att det är fossilgasen som lett till det höga elpriserna i Europa och Sverige och att det då är självklart att vi ska ha mindre av den och inte mer. Här kunde Aktuellts reporter ställt motfråga om varför Europa och framförallt Tyskland just nu är beroende av den ryska fossilgasen.

Efter att Ulf Kristersson förklarat att partiet inte är emot utbyggnaden av vindkraft, men att den planerbara energin är nödvändig för att kompensera för vindfria dagar, bad Aktuellts reporter Per Bolund att bemöta. Något bemötande gav inte Per Bolund och reportern släppte frågeställningen.

Det är inte bara Ulf Kristerson som konstaterat att Sveriges elsystem behöver mer planerbar energi. Den statliga myndigheten Svenska kraftnät understryker det framtida behovet av planerbar energi och vad som står på spel om sådan produktion inte kommer på plats (i till exempel i rapporten: Systemutvecklingsplan 2022 – 2031 – Vägen mot en dubblerad elanvändning som släpptes i höstas).

”Detta är den grundläggande orsaken till många av de utmaningar som vi tar upp i systemutvecklingsplanen, eftersom en minskande andel planerbar elproduktion innebär stora utmaningar för elkraftsystemets leveranssäkerhet”, skriver Svenska Kraftnät.

När NMI intervjuade Svenska kraftnäts strategiska driftchef, Erik Ek, om hur han ser på de stora mediernas bevakning av de olika energislagens betydelse för det svenska kraftnätet svarade han.

”Jag menar att man varken kan tala om rapporteringen är bra eller dålig eftersom det råder en total avsaknad av rapportering kring de mest centrala frågorna i omställningen. Man skulle verkligen kunna göra grävande reportage om denna stora utmaning och då inte bara om vilka konsekvenser detta får för Sverige. Titta på andra länder, hur ser deras planer ut och hur kommer de att klara detta? Hur ska vi möta detta på bästa sätt? Vilken är planen och förutsättningarna för att vi ska få en säker och koldioxidfri leverans av el,”.

Aktuellt och andra nyhetsprogram har än så länge visat att man antingen inte har kunskap, eller intresse, för att lyfta frågor om det svenska kraftsystemets funktion i förhållande till de olika energislagen. Med den kunskapen hade Aktuellts reporter kunnat ställa relevanta motfrågor till Per Bolund.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *