Ensidigt perspektiv om Engelska skolans etablering i Trelleborg

När Trelleborgs Allehanda i två artiklar uppmärksammar att Internationella Engelska skolan ska etablera sig i kommunen fokuserar journalisten på kommunens problem och påstår att skolan "hamnar i blåsväder". Föräldrar eller barn som valt att skriva in sig i skolan får inte komma till tals och Engelska skolan får inte bemöta kritiken.

 

I två artiklar i tidningen Trelleborgs Allehanda uppmärksammar journalisten Erik Jullander att Internationella Engelska Skolan (IES) till hösten ska etablera sig i Trelleborg.

Igår, i den första artikeln, fokuserar han på konsekvenserna för kommunen. Han intervjuar chefen för bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun och en rektor för ett rektorsområde.

”Att ett tapp av elever påverkar budgeten kan man inte sticka under stolen med. Det blir en urholkning” påpekar Andrea Roos, rektor.

Artikeln lyfter endast upp perspektivet att en etablering av IES kommer att innebära problem för kommunen. Erik Jullander missar dock att ställa frågan varför föräldrar och elever väljer att byta till IES.

Idag (1/6) publicerades den andra artikeln med rubriken ”Kontroversiell skoljätte på väg till Trelleborg – här har Engelska skolan hamnat i blåsväder” redovisar Erik Jullander för den kritik som ibland riktas mot IES och andra friskolor, exempelvis att de skulle sätta ”glädjebetyg”. Det är något som IES och andra menar inte stämmer.

NMI har tidigare uppmärksammat journalisten Erik Jullander när han skrev ett antal artiklar om IES etablering i Borås. Han menade att skolan satte för höga betyg i förhållande till resultaten på de nationella proven.

”De flesta kommer med betyg från Internationella engelska skolan som ligger en bra bit över den genomsnittliga niondeklassarens men resultaten i gymnasiet motsvarar inte förväntningarna”.

Det visade sig dock inte stämma enligt Skolverkets statistik:

”Avvikelsen mellan elevernas resultat på nationella prov och de avgångsbetyg som eleverna sedan fått är mindre på IES Borås än på alla andra grundskolor i Borås”.

Erik Jullander berättade att han visserligen sett Skolverkets statistik men att han valt att inte redovisa den:
”Min utgångspunkt har varit lärarnas upplevelser, inte betygssättningen”, uppgav han till NMI.

Vad som också är anmärkningsvärt att Erik Jullander inte i någon av publiceringarna i Trelleborgs Allehanda låter företrädare för IES komma till tals. Det finns inte heller någon hänvisning till att han sökt en företrädare från IES för en kommentar.

Erik Jullander skriver i ett svar till NMI att hans artiklar visst lyfter fram att föräldrar och barn väljer att byta till IES.

”I den första artikeln skriver jag redan i ingressen om hur många som ser ut att välja IES i Trelleborg inför hösten. I den andra artikeln skriver jag tidigt i texten att skolans popularitet ökar stadigt och att det totala antalet elever har mer än fördubblats på åtta år”.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *