Medier påstår att Engelska skolan i Borås sätter glädjebetyg – fakta visar på motsatsen

I en artikel i Borås Tidning drivs tesen att Internationella Engelska skolan i Borås sätter betyg "som inte motsvarar elevernas faktiska kunskapsnivå". Fakta från skolverket tyder på motsatsen. Uppgifterna i Borås Tidning tas upp av andra medier och överdrifterna ökas på.

 
Foto Mche Lee från Unsplash.

I en artikel i Borås Tidning (14/3) spekuleras i att IES Borås skulle sätta för höga betyg.

”De flesta kommer med betyg från Internationella engelska skolan som ligger en bra bit över den genomsnittliga niondeklassarens men resultaten i gymnasiet motsvarar inte förväntningarna.”  skriver journalisten Erik Jullander i Borås Tidning, och hänvisar till en rektor på en gymnasieskola i Borås.

”Flera gymnasielärare (upplever) att slutbetygen på IES inte motsvarar elevernas faktiska kunskapsnivå.”, fortsätter Erik Jullander.

Att det skulle vara så att eleverna på IES Borås fått för höga avgångsbetyg i 9:an, att det råder betygsinflation på IES Borås, finns det dock inte stöd för. Fakta från Skolverket visar på motsatsen: Avvikelsen mellan elevernas resultat på nationella prov och de avgångsbetyg som eleverna sedan fått är mindre på IES Borås än på alla andra grundskolor i Borås.

Erik Jullander berättar för NMI att han sett Skolverkets sammanställning och medger att den inte visar på för högt satta betyg på IES Borås.

Var inte det viktig information för din artikel?
– Min utgångspunkt har varit lärarnas upplevelser, inte betygssättningen, säger Erik Jullander.

Men Erik Jullander kommer in på betygsfrågan flera gånger i artikeln och frågan är om det då hade varit på sin plats att redovisa Skolverkets information.
– Jag kan känna att det är en relevant invändning. Jag köper den kritiken, säger han.

Varför valde du bort de uppgifterna från Skolverket?
– De var inte fokus när jag skrev artikeln, jag tittade på de uppgifterna för två år sedan.

Efter att NMI talat med Erik Jullander har han skrivit ytterligare en artikel om IES Borås och i den inkluderat information om Skolverkets utvärdering:

”IES poängterar samtidigt att den senast tillgängliga statistiken visar att resultaten från niornas nationella prov i Borås stämmer väl överens med de efterföljande slutbetygen.”, skriver han i Borås Tidning (31/3).

Skolverket jämför alla skolors resultat på nationella prov med betygen i de ämnena, och räknar ut hur stor andel som fått för höga eller låga betyg. I Borås finns utöver IES ytterligare 12 grundskolor i Skolverkets genomgång, varav tre friskolor.  De skolor som delat ut högst betyg i relation till resultat på nationella prov är i svenska Sandgärdsskolan (kommunal), i matematik Särlaskolan (kommunal) och i engelska Dalsjöskolan (kommunal).

Flera andra medier hakade på Borås Tidnings artiklar, och då ökade överdrifterna ytterligare. Sveriges Radio intervjuar en (1) missnöjd elev, men har i övrigt inga andra egna källor utöver Borås Tidning.

”När eleven började på Bäckängsgymnasiet insåg han att hans höga betyg från Internationella Engelska skolan i Borås var glädjebetyg”, säger reportern Frida Nygård i Sveriges Radio Sjuhärad.

Aftonbladets ledarsida fyller i och då blir det ännu värre, baserat på den enda elevens uttalande: ”Fick högsta betyg, lärde sig ingenting – Internationella engelska skolan tjänar storkovan på att lura elever.” Aftonbladet avslutar: ”Så länge glädjebetyg kan användas som ett konkurrensmedel, så kommer det fortsätta.”

Till och med Borås Tidnings moderata ledarsida stämmer in och dömer ut IES i Borås.

Allt baserat på Erik Jullins uppgifter i den första artikeln och en enda elevs missnöje.

Som underlag för de här slutsatserna finns alltså, utöver lärares upplevelser, en lista där det framgår att fem före detta IES elever inte klarat gymnasieexamen eller blivit ”utskriven” och att ytterligare tio ”bytt skola”. Underlaget är litet.

Erik Jullander påpekar att han nämnt detta i artikeln, och han håller med om att det inte går att dra långtgående slutsatser baserat på sammanställningen, utan att det är lärare som larmat. Men artikelrubriken tar ändå sikte på dessa siffror: ”Rektorns siffror: Friskolans elever klarar sig sämre på gymnasiet.” och ger intryck av att det finns ett gediget underlag.

Det har framkommit att gymnasiechefen i Borås kommun menar att man inte kan dra slutsatser baserat på de här uppgifterna.

Pratade du med kommunen om hur de ser på saken?
– Jag har talat med förvaltningschefen. Det är hans bestämda uppfattning att det inte går att dra några slutsatser generellt för det finns inte ett tillräckligt underlag, säger Erik Jullander.

Varför tog du inte med det in din artikel?
– Jag talade med honom i ett senare skede och vi kommer att göra uppföljningar.

En sådan uppföljning är nu gjord där Erik Jullander talat med Borås kommun:

”Hållningen från Borås stads gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning är att underlaget är otillräckligt för att kunna dra några slutsatser utifrån.”, skriver han.

I Borås är det svårt att finna stöd för att det är IES eller de andra friskolorna som delar ut glädjebetyg. Skolverkets utvärdering pekar mot att IES Borås är den skola i kommunen som lyckas sätta de mest rättvisa betygen i de utvärderade ämnena.

 

 

Mats Olin1 kommentar


  1. Kalle skriver:

    Att BT kallar sin ledarsida för moderat får väl nästan ses som ett skämt. BT:s journalistik präglas oftast av vänsterliberala idéer. Så detta kan knappast förvåna någon.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *