Fortsatt Trumpfixering trots maktskifte

Snart har två månader gått sedan Joe Biden tog över som USA:s president efter Donald Trump. Men det är fortsatt Trump som dominerar i Sveriges Radios och Sveriges Televisions sändningar. Intresset för Donald Trump är större än för Joe Biden, Stefan Löfven och ytterligare fyra betydelsefulla stats- och regeringschefer sammantaget.

 
En keps som fortsätter fascinera svensk public service

Näringslivets medieinstitut genomförde våren 2020 en undersökning som visade att Trump fullständigt dominerade i SVT jämfört med rapporteringen om 14 av världens mest betydelsefulla stats- och regeringschefer.

Nu har NMI jämfört omnämningar av Donald Trump, Joe Biden, Stefan Löfven, Boris Johnson, Vladimir Putin, Angela Merkel och Emmanuel Macron i SVT:s respektive SR:s sändningar. Undersökningen är avgränsad till perioden från den 20 januari, det datum Joe Biden tillträdde som USA:s president, till den 7 mars.  I SR är det programmen USA-podden, Ekot, Godmorgon världen samt Europapodden som ingår i undersökningen. Motsvarande program för SVT är Aktuellt, Rapport och Agenda. Undersökningen omfattar det som sänts i radio och tv, och alltså inte det som finns på SVT:s och SR:s webbplatser (se avsnittet om metod nedan).

Undersökningen visar att Trumpfixeringen kvarstår, trots att han avgått som president. I både SR:s och SVT:s sändningar omnämns Trump mer än dubbelt så ofta som Biden. I SVT omnämns Trump vid 188 tillfällen och Biden vid 84 tillfällen. Motsvarande siffror för SR är 520 för Trump och 211 för Biden.

Donald Trump nämns till och med oftare än övriga sex stats- och regeringschefer som ingår i undersökningen tillsammans. I SR: fall handlar det om att Trump förekommer nära 30 procent oftare än övriga ledare tillsammans (520 gånger, respektive 402 gånger).

Framförallt är det USA-podden, Godmorgon världen och Rapport som visat intresse för Donald Trump, och i synnerhet är det riksrättsprocessen som intresserat journalisterna.

Sammanfattningsvis tycks SR och SVT anse att riksrättsprocessen mot Donald Trump var den i särklass viktigaste politiska händelsen i omvärlden under februari månad att rapportera om för en svensk publik.

 

Metod och begränsningar

Undersökningen har genomförts med hjälp av sökvertyget Allears som skapar digitala transkriptioner av exempelvis radio- och tv-sändningar.

Sökorden som använts har varit de sju tidigare och nuvarande stats- och regeringschefernas efternamn. Undersökningen är begränsad till perioden 20 januari 2021 – 7 mars 2021. Sökningen har begränsats till SVT:s program Aktuellt, Agenda och Rapport samt SR:s program Ekot, Godmorgon världen, USA-podden och Europapodden. Eftersom sökningarna visar antalet gånger som ett namn nämns i programmen ingår även dubbletter av inslag. Det berör framförallt Rapport och Ekot som normalt sänder flera gånger per dag.

Transkriptionerna har begränsningar vilket kan leda till tolkningsfel, exempelvis för att personer pratar otydligt eller att ljudet är förvrängt. I dessa fall har materialet inte kunnat fångats upp. 

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

1 kommentar


 1. Axel Sjöstedt skriver:

  Tyvärr en väldigt ofullständig rapportering.
  Vad är syftet?
  Vad menas med ”omnämnd”? Nämnd vid namn?
  Saknar dessutom en analys; varför är Trump så mycket mer intressant?

  Med vänlig hälsning
  Axel Sjöstedt


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *