Frågan medierna missar ”Vanligt förkommande fel får stora konsekvenser”

Många medier har rapporterat att Ringhals 4 inte kan återuppta produktionen förrän i november och att det ställer till ytterligare problem i elsystemet. Men medierna ställer inga frågor om den nya situation som uppstått i södra Sverige efter att fyra kärnkraftsreaktorer lagts ned. "Vanligt förekommande fel får numera direkt påverkan på elsystemets funktion", säger Carl Berglöf på Energiföretagen.

 
Nedlagda reaktorer i Ringahals.

När beskedet om att Ringhals 4 inte kommer att kunna tas i drift igen förrän i slutet av november på grund av att en större komponent skadats rapporterades det flitigt i medierna. Det var särskilt olyckligt, menade man, eftersom det skedde när läget i södra Sverige är mycket ansträngt med rekordhöga elpriser som pressar hushåll och företag.

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert inom Energiföretagen Sverige, har reagerat på att problemet inför vintern beskrivs som att det främst beror på att Ringhals 4 har ett längre driftstopp. Ett exempel var när Energiminister Kashayar Farmanbars på presskonferensen tillsammans med generaldirektörerna för Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen beskrev stoppet i Ringhals 4 som något nytt.

”Det har inte undgått någon att vi befinner oss i ett ansträngt läge. Beskedet att Ringhals 4 behöver repareras och inte kan tas i drift som planerat får konsekvenser. Den direkta effekten är att södra Sverige tappar 1 100 MW i planerad produktion och de långsiktiga effekterna och det läge vi är i är svåra att förutse”, uppgav Farmanbar.

I ett inslag i Sveriges Radio sägs att risken för effektbrist i södra Sverige under kalla vinterdagar nu ökat på grund av att Ringhals 4 ligger nere. Men inget nämns om nedlagd produktion eller om hur krisen på kontinenten påverkar läget.

”Det förlängda stoppet av Ringhals reaktor 4 ökar risken för effektproblematik under vintern bedömer Energimyndigheten”.

Carl Berglöf menar att medierna borde fokusera mer på hur ett fel på en enskild komponent kan få så stora konsekvenser för samhället och enskilda hushålls ekonomi.

– Det beror ju på att marginalerna i södra Sverige är borta. Vanligt förekommande fel får numera direkt påverkan på elsystemets funktion. Hade det hänt för 5-6 år sedan hade det inte varit bra, men vi hade inte på långa vägar drabbats på samma sätt. Det hänger ihop med att vi sedan nedläggningarna av kärnkraft har en helt ny situation i södra Sverige där minsta oväntade händelse kopplat till elförsörjningen kan få stora konsekvenser, fortsätter han.

Han påpekar att det som faktiskt är nytt inför denna vinter är att Sverige kanske inte kommer kunna importera el som vi brukar under höglasttimmarna på grund av situationen på kontinenten.

– Att alla reaktorer kanske inte är i drift samtidigt eller att enskilda reaktorer kan ha längre driftsstopp har, tyvärr, alltid varit fallet.

Sedan 2015 har reaktorerna Ringhals 1 och 2, samt Oskarshamn 1 och 2, lagts ned i södra Sverige. De gav tillsammans en effekt om cirka 3 000 Megawatt.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *