Helt tyst i medierna när EU föreslår kärnkraftsallians

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | november 15, 2023
EU-kommissionen vill nu att det ska bildas en industriallians för att snabbare kunna etablera små modulära reaktorer. Trots att det tydligt visar på kärnkraftens betydelse för att nå EU:s klimatmål och för den framtida energiförsörjningen är det helt tyst kring initiativet i svenska medier.

LÄS MER

Knäpptyst i medierna om initiativ som kan sänka elpriserna

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | juli 4, 2023
Svenska kraftnät tar nu ett initiativ som ska öka överföringsförmågan av el i landet. Något som kan leda till lägre elpriser i södra Sverige. Trots det rapporterar inte medierna om saken. "Det är märkligt. Nu när faktiska åtgärder sätts in både för att börja återställa ett system med fallande leveranssäkerhet och för att jämna ut elpriserna vore det säkert intressant för allmänheten att få ta del av det.", uppger en expert.

LÄS MER

Total tystnad i medier om paradigmskifte i energipolitiken

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | januari 12, 2023
Den nya regeringen har under en längre tid klargjort vikten av ett fungerade och välbalanserat elsystem med fokus på försörjningstrygghet. När ett skarpt uppdrag ges i frågan uppger en expert att det handlar om ett "paradigmskifte". Trots det är medierna tysta.

LÄS MER

DN jämför äpplen och päron i artikel om kärnkraftens kostnader

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 27, 2022
När DN resonerar om kärnkraftens kostnader använder man ett förlegat mått som inte tar hänsyn till de olika kraftslagens samlade kostnader och nyttor. "Det finns ett behov av systemtänk snarare än äpple/päron-jämförelser mellan olika kraftslag", påpekar en expert.

LÄS MER

Frågan medierna missar ”Vanligt förkommande fel får stora konsekvenser”

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | september 9, 2022
Många medier har rapporterat att Ringhals 4 inte kan återuppta produktionen förrän i november och att det ställer till ytterligare problem i elsystemet. Men medierna ställer inga frågor om den nya situation som uppstått i södra Sverige efter att fyra kärnkraftsreaktorer lagts ned. "Vanligt förekommande fel får numera direkt påverkan på elsystemets funktion", säger Carl Berglöf på Energiföretagen.

LÄS MER