Helt tyst i medierna när EU föreslår kärnkraftsallians

EU-kommissionen vill nu att det ska bildas en industriallians för att snabbare kunna etablera små modulära reaktorer. Trots att det tydligt visar på kärnkraftens betydelse för att nå EU:s klimatmål och för den framtida energiförsörjningen är det helt tyst kring initiativet i svenska medier.

 
EU-kommissionären för energifrågor Kadri Simon öppnar European Nuclear Energy Forum den 7 november.

I förra veckan presenterade EU-kommissionen ett förslag om att bilda en industriallians för att främja arbetet med att etablera så kallade SMR-reaktorer (Små modulära reaktorer) i Europa.  EU: s energikommissionär Kadri Simson uppgav att SMR:er är en viktig komponent för att EU ska kunna nå klimatneutralitet till 2050 och för att bli mer självförsörjande på energi.

”Kommissionen kommer att utföra allt förberedande arbete med sikte på att lansera Industrialliansen inom de kommande månaderna. Logiskt sett ser vi inom EU ett förnyat intresse för kärnenergi och dess potential att hantera alla de främsta utmaningarna som är aktuella: avkarbonisering, säkerhet för elförsörjning och EU:s strategiska autonomi”, sade Kadri Simson i ett tal på ett kärnenergiforum i Bratislava i förra veckan.

Carl Berglöf är kärnkraftsexpert på branschorganisationen Energiföretagen. Han konstaterar att samtalsklimatet kring kärnkraften har förbättrats avsevärt inom EU sedan kraftslaget inkluderades i kommissionens arbete med taxonomin 2019. Beslutet att bilda en industriallians för SMR-reaktorer visar också på ett klart ställningstagande för att en snabb utbyggnad ska bli möjlig.

– Kommissionen säger nu tydligt att vi behöver kärnkraft för att säkra framtidens stora elbehov som behövs till omställningen och för säker energiförsörjning och att kärnkraften behöver byggas ut snabbt. Det är helt klart ett nytt förhållningssätt, jämfört med hur kommissionen tidigare har kommunicerat kring kärnkraften, säger Carl Berglöf.

NMI kunde nyligen visa att de svenska medierna inte mer ingående skildrat de många kärnkraftssatsningar som just nu pågår ute i Europa. Medierna visar inte heller något intresse för energikommissionären Kadri Simsons initiativ om att bilda en industriallians. Vad NMI kan se är det endast Tidningen Näringslivet som har lyft initiativet.

 

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *