Göteborgs-Posten saknade fog för fuskanklagelser

I april 2013 publicerade Göteborgs-Posten en serie artiklar där café-företaget Le Pain Français anklagades för bland annat fusk med lönebidrag.

 
Le-Pain-Francais

Under en enda vecka ägnades sex förstasidor av GP åt Le Pain Français, med stora bilder och rubriker som ”Utnyttjad i bidragsfusket på framgångsrika cafékedjan”, ”Fusket på Le Pain Français”, ”Bröd bakat med girighet”, ”Så utnyttjar caféet systemet” och ”Bidragsfusket blir fråga för riksdagen”.

Publiciteten fick givetvis mycket stor betydelse för företaget. Så här sa vd Markus Samuelsson i en intervju en månad efter GP:s artiklar:
– I anslutning till rapporteringen tappade vi 40 procent av våra kunder, och i dagsläget går det inte bedöma om och när en återhämtning kommer att ske. Dessutom har rekryteringen inför att vi ska öppna två nya caféer stoppats, vi kan helt enkelt inte attrahera personal till följd av GP:s rapportering.

Le Pain Français drev vid den här tiden åtta caféer i Göteborg och hade ungefär 100 anställda.

Artiklarna anmäldes till Pressombudsmannen dels av företaget Le Pain Français och dels av personerna bakom företaget, som också pekats ut och namngivits i GP:s artiklar. Anmälarna menade att fuskanklagelserna var grundlösa. Pressombudsmannen ansåg inte att GP brutit mot de pressetiska reglerna, och han tog inte ställning till om fuskanklagelserna var sakligt motiverade eller inte. Men hans bedömning överklagades till Pressens Opinionsnämnd, som fällde GP när det gällde anmälan från de tre bröderna som ägde och drev företaget. Däremot friades GP när det gällde anmälan från företaget Le Pain Français.

I motiveringen till fällningen skriver Pressens Opinionsnämnd:

”Beskyllningarna är allvarliga. Av det material tidningen redovisat kan inte sägas framgå att tidningen haft fog för sina påståenden om fusk eller annan oegentlighet.”

Till skillnad mot Pressombudsmannen så värderar alltså Pressens Opinionsnämnd sakligheten i fuskanklagelserna och underkänner den.

Trots att Pressens Opinionsnämnd slagit fast att GP inte haft på fötterna för fuskanklagelser, som GP riktat både mot företaget och personerna bakom företaget, så spelar det alltså ingen roll i bedömningen av företagets anmälan. Så ser reglerna ut i den svenska medieetiken. Ett företag har bara rätt att i efterhand få bemöta kritik och att felaktiga sakuppgifter rättas.

En fråga är hur stor skada som GP:s ogrundade påståenden hade för företaget Le Pain Français. Det kan vara svårt att svara på, och liknar den fråga som uppstår i civilrätten när ett skadestånd ska fastställas. Exempelvis kan företagets rykte och varumärke ha skadats, vilket påverkar värdet på företaget.

Vd för Le Pain Français uppskattade att man förlorade 40 procent av kunderna i samband med publiceringen. Man kan konstatera att omsättningen för Le Pain Français AB år 2013 minskade med 14 miljoner kronor jämfört med året innan, vilket motsvarar 20 procent. Vid normala vinstnivåer så innebär försäljningsminskningen runt en miljon kronor i tappad vinst. Företagets förmåga att expandera och öka sitt värde är beroende på tillgången på kapital, varav den egna vinstgenereringen sannolikt är mycket viktig.

Men oavsett hur stor skadan är har alltså företaget ingen som helst möjlighet att få någon kompensation.

Fler fall:
Sydsvenskan publicerade ogrundad brottsanklagelse
TV4 anklagade för förfalskning

Mats OlinInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *