Granskningsnämnden friar inslag som vilseleder

För en vecka sedan friade Granskningsnämnden för radio och tv en serie inslag av SR P4 Norrbotten (SR), som handlar om bostadshyror i Pajala. Eftersom inslagen är vilseledande finns det anledning att rikta kritik mot nämndens beslut.

 
Inslagen beskriver bostadsmarknaden i gruvboomens Pajala där många arbetspendlare behöver bostad. SR:s inslag, som är från maj i år, beskriver en entreprenör som hyr ut tillfälliga boenden till företag för att ha en väldigt hög hyresnivå för en lägenhet som delas av sju arbetspendlare. Genom en chefsförhandlare från Hyresgästföreningen fördöms entreprenörens agerande och det förs resonemang kring ocker. Bland annat påannonseras ett av nyhetsinslagen på följande sätt: ”Det handlar om ocker, det säger Hyresgästföreningen om bostadspriserna i Pajala.” Sedan inleds inslaget på följande vis: ”12 000 kronor i månaden får gruvjobbarna i Pajala betala för en möblerad lägenhet med städning i Aareavaara. XX som är chefsförhandlare på Hyresgästföreningen region Norrland menar att det rör sig om ocker.”

Utpekandet av entreprenören i SR P4 Norrbotten med kopplingen att han skulle vara ockrare har varit olustigt för honom personligen.

– Det har blivit många negativa reaktioner. Folk har ringt till mig och undrar vad jag håller på med och menar att jag förstör Pajalas rykte. Och när jag är ute på stan har jag fått gliringar, säger han.

Men för hans verksamhet har utpekandet varit positivt.

– För affärerna har inslaget varit bra. Det ringde direkt folk som ville hyra för de tyckte att boendet var billigt och det ringer fortfarande folk till mig och berättar att de läst om min verksamhet på Sveriges Radio, säger han.

I sammanhanget är nämligen entreprenörens boende billigt. Det bekräftas av flera personer verksamma inom boendeuthyrning som TMI har intervjuat. Men som SR-inslagen är utformade blir entreprenören i stället utpekad som ockrare. Förutom att inte rapportera om prisbilden berättar SR inte heller att marknaden för den här formen av korttidsboenden i regel bygger på avtal mellan två företag. SR blandar dessutom ihop den här marknaden med privatbostadsmarknaden när man låter en expert från Hyresgästföreningen kommentera hyresnivån. Hyresgästföreningen jobbar inte med avtal mellan företag på det här sättet, utan deras perspektiv är att titta på privatpersoners situation på hyresbostadsmarknaden. Det blir skevt när ett generellt privatbostadsmarknadsperspektiv appliceras på den bostadsmarknad som gäller för korttidsboenden i avtal mellan två företag. Men att inslagen vilseleder menar inte Granskningsnämnden, som anser att mellan vilka avtalen ingås på bostadsmarkanden är ointressant för om inslagen ska uppfattas som sakliga eller inte, trots att det i det här fallet är centrala uppgifter för hur frågan ska beskrivas på ett korrekt sätt:

”Granskningsnämnden konstaterar att utgångspunkten för inslagen var bostadssituationen i Pajala och de effekter som de höga hyresnivåerna kunde få för personer som arbetspendlar till Pajala. Mot den bakgrunden anser nämnden att de uppgifter som anmälaren tar upp, om vad som ingick i hyran och att hyresavtalet var tecknat mellan två företag, inte var av sådan betydelse för sammanhanget att avsaknaden av uppgifterna innebar att framställningen blev vilseledande.”, skriver nämnden i sitt beslut.

I reglerna som gäller för Sveriges Radios sändningar är kraven att ”Uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta. Inslag får inte vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.” Reglerna ska skydda enskilda mot publicitetsskada och i detta fall har skadan varit stor för den utpekade personen och inslagen bygger på vilseledande uppgifter. Trots det frias SR och man kan därför fråga sig om det finns ett effektivt skydd.

DANIEL LÖFSTEDTInga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *