I Sverige är diesel ”subventionerat” enligt Dagens Nyheter

DN låter Naturskyddsföreningen oemotsagd presentera förslag om att höja skatten på diesel. Sverige har idag det näst högsta priset i världen och en prishöjning skulle slå hårt mot näringslivets konkurrenskraft. Ändå slår DN fast att dieseln i Sverige är subventionerad.

 

DN redogör i en artikel skriven av reportrarna Jannike Kihlberg och Jörn Spolander för en sammanställning av Naturskyddsföreningen som hävdar att Sverige subventionerar fossila bränslen med 30 miljarder kronor per år. Naturskyddsföreningens vill därför att skillnaden i beskattning mellan diesel och bensin ska tas bort och att skattenedsättningen på diesel i jord- och skogsbruk ska avskaffas.

Naturskyddsföreningen menar i sin sammanställning att den mest klimatfientliga subventionen av fossila bränslen är att diesel beskattas lägre än  bensin.

Den största posten är skillnaden i beskattning mellan diesel och bensin, där skatten är betydligt lägre på diesel. Om drivmedlen beskattades lika skulle det innebära 8 miljarder kronor i intäkter för statskassan, skriver DN.

Många av subventionerna är gamla och har införts vid olika tillfällen. Det kan handla om små summor för enskilda subventioner som inte ser så allvarliga ut, men lägger man ihop dem så handlar det om stora belopp som direkt motverkar klimatomställningen, Kristina Österman, uppger energisakkunnig vid Naturskyddsföreningen i samband med det.

Men är det korrekt att kalla den lägre beskattningen på diesel för en subvention?

Robert Lönn, expert på miljö- och energibeskattning på organisationen Svensk Näringsliv, menar att det missvisande att kalla den lägre skattesatsen på diesel för en subvention. Han menar att man måste se de till bakomliggande politiska motiven till de varför det finns skillnader i skattenivåer.

– Skattenivåer är ytterst en politisk fråga. En anledning till att diesel har en lägre skatt per liter är att diesel har krav på en högre andel inblandning av biobränsle än bensin, säger Robert Lönn.

Per Kågeson, fil dr. i energi- och miljösystemanalys och författare till ESO-rapporten Klimatmål på Villovägar menar också att en diskussion om en höjning av dieselskatten måste ha den högre reduktionsplikten för diesel med i beräkningarna.

– Annars blir det att jämföra äpplen med päron, menar Per Kågeson.

I DN:s artikel intervjuas endast Kristina Österman. Artikeln saknar ett resonemang kring varför diesel beskattas hårdare och man redovisar Naturskyddsföreningens slutsatser utan att ställa kritiska frågor. Det saknas också frågor kring, eller ytterligare en röst, om vad en högre skatt på diesel skulle betyda för den svenska industrins konkurrenskraft.

Det svenska dieselpriset är det näst högsta i världen trots ”subventionen” och beskattas med 52 procent vid pump. För bensin är siffran 60 procent, enligt sajten Ekonomifakta. Ett högre pris på diesel för jord- och skogsbruk skulle få stora konsekvenser för de näringarna. Enligt LRF innebär de nuvarande rekordhöga dieselpriserna att Sveriges lantbrukare kommer att få betala 750 miljoner kronor mer för drivmedel i år.

Rubriken på artikeln, Sverige subventionerar fossila bränslen med 30 miljarder kronor, är missvisande eftersom det framkommer i artikelns brödtext att Sveriges regering inte har kontroll över 15 av dessa 30 miljarder eftersom de styrs av internationella regler och avtal.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *