Uteblivna frågor till Naturskyddsföreningen om påstådd ”svartmålning”

Av: Martin Berg | Debatt | En kommentar | maj 23, 2023
I en färsk rapport menar Naturskyddsföreningen att Sveriges miljölagar är oproblematiska. Trots denna ovanliga ståndpunkt ställer inte medier några frågor om slutsatserna eller om vilka alternativ Naturskyddsföreningen ser för att snabba på den gröna omställningen.

LÄS MER

Klimatmakthavare i medierna

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | oktober 29, 2022
Klimatet har blivit en allt viktigare fråga som många redaktioner lägger stora resurser på att bevaka och klimatorganisationers aktiviteter och inspel är ett återkommande inslag i rapporteringen. En genomgång av medierapporteringen som berör klimatorganisationer visar dock att den i huvudsak ligger i linje med organisationernas intressen.

LÄS MER

Mediernas Etiknämnd: skribenten väljer vem hen vill företräda

Av: Pamina Falck | Debatt | Inga kommentarer | februari 11, 2022
Har den enskilde rätt att i ett debattinlägg välja vem denne företräder, eller är det utgivarens uppgift att vara transparent inför läsarna med debattörers för ämnet relevanta uppdrag? Den frågeställningen avhandlades i Mediernas Etiknämnd i höstas.

LÄS MER

Forskare i SVT sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | februari 7, 2022
När SVT presenterade ny forskning om utsläpp av kemikalier nämner man inte att forskaren också sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp. Inslaget ger också tittarna bilden att kemikaliemarknaden är mer eller mindre oreglerad.

LÄS MER

I Sverige är diesel ”subventionerat” enligt Dagens Nyheter

Av: Martin Berg | Debatt | Inga kommentarer | oktober 20, 2021
DN låter Naturskyddsföreningen oemotsagd presentera förslag om att höja skatten på diesel. Sverige har idag det näst högsta priset i världen och en prishöjning skulle slå hårt mot näringslivets konkurrenskraft. Ändå slår DN fast att dieseln i Sverige är subventionerad.

LÄS MER