Klimatmakthavare i medierna

Klimatet har blivit en allt viktigare fråga som många redaktioner lägger stora resurser på att bevaka och klimatorganisationers aktiviteter och inspel är ett återkommande inslag i rapporteringen. En genomgång av medierapporteringen som berör klimatorganisationer visar dock att den i huvudsak ligger i linje med organisationernas intressen.

 
Foto Markus Spiske från Unsplash.

Näringslivets medieinstitut har undersökt hur Dagens Nyheter, Sveriges Television och Sveriges Radio har rapporterat om sex inflytelserika klimatorganisationer under ett års tid. De utvalda klimatorganisationerna är Skydda Skogen, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Greenpeace, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen och totalt har 313 publiceringar analyserats.

Dessa organisationer har både makt och ambitioner att påverka politiken. Exempelvis vill Skydda Skogen att 30 procent av den svenska skogen ska skyddas från exploatering, Fridays for Future vill få regeringen att förbjuda gruvdrift i Kallak, och Greenpeace vill fasa ut kärnkraften. Därtill har flera klimatorganisationer en lagstadgad maktposition i form av utökad talerätt, vilket innebär att organisationerna har en betydande möjlighet att överklaga beslut som lyder under miljöbalken.

Men trots att organisationerna borde betraktas som makthavare så har de vid inget tillfälle under det gångna året blivit föremål för granskning av Sveriges största nyhetsmedier. I stället framgår att klimatorganisationernas problemformuleringar och utspel många gånger ligger till grund för medierapporteringen.

Ta del av rapporten här

Länk till SvD:s gästinlägg

Pamina Falck

Mediegranskare Näringslivets medieinstitut

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *