Forskare i SVT sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp

När SVT presenterade ny forskning om utsläpp av kemikalier nämner man inte att forskaren också sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp. Inslaget ger också tittarna bilden att kemikaliemarknaden är mer eller mindre oreglerad.

 
Linn Persson sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp och är forskare på SEI, samt medförfattare till rapporten som SVT rapporterade om.

I ett SVT Vetenskap-inslag presenteras ny forskning av Stockholm Environment Institute (SEI) som visar att utsläppen av plaster och kemikaliska substanser ökar kraftigt de senaste 50 åren och nu överskrider en gräns som påverkar planetens ekosystem.

I inslaget intervjuas Linn Persson som är forskare på SEI och medförfattare till rapporten. Men det framkommer inte i inslaget att Linn Persson dessutom sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp som chef för den internationella avdelningen.

I inslaget konstaterar man att antalet ”nya kemiska substanser” som kommer ut på marknaden inte mäts eller kontrolleras innan de används i olika produkter och funktioner.

”När det gäller klimatförändringar till exempel så är det mätbart i mängden växthusgaser i atmosfären. Så kan vi inte mäta kemikalieutsläppen”, säger Linn Persson till SVT

Därför fokuserar forskarna på kemikalieanvändningen och hoppas på att utsläppen av kemikalier ska regleras med ett tak på samma sätt som koldioxid,

Kristina Neimert Carne, sakkunnig för kemikaliefrågor och transport av farligt gods på branchorganisationen Ikem. Hon påpekar att även om olika kemikalier inte mäts innan de kommer ut på marknaden så finns det en kontrollinstans i den så kallade REACH-förordningen som enligt Kristina Neimert Carne är en av världens mest avancerade kemikalieförordningar som ger ett högt skydd för hälsa och miljö.

– Allt runt omkring oss är ju kemikalier. Både naturligt förekommande och syntetiskt framställda. REACH-förordningen hanterar alla kemikalier, från helt ofarliga kemikalier till de allra farligaste. Ämnen som anses utgöra låg risk har mindre krav på data medan ämnen som utgör hög risk kräver mer data och också kan omfattas av mer begränsningar i användningen.

Hon påpekar också att alla kemikalier som tillverkas eller importeras över ett ton måste registreras enligt Reach-förordningen och myndigheterna kan kontrollera att detta efterföljs. Då prioriterar de förstås de ämnen som utgör störst risk. -Vi efterfrågar en väl fungerande tillsyn, särskilt för ämnen som importeras via varor.

-Självklart ska inte kemikalier och plaster som inte bryts ner hamna i naturen. Industrin har ett stort ansvar att se till att ingen kommer till skada av de kemikalier vi använder, och det ställs höga krav på industriverksamheter vad som får släppas ut till luft och vatten. Även samhället har ett ansvar att hjälpa oss konsumenter att samla in och återvinna våra plastförpackningar på ett bra sätt. Men att sätta ett likhetstecken mellan produktion och utsläpp är fel.

I SVT:s inslag ges tittarna intryck att framtagningen av kemikalier är mer eller mindre oreglerade. Att SVT inte heller nämner att Linn Persson också sitter i Naturskyddsföreningens ledningsgrupp ger tittarna en falsk bild av opartiskhet. Inslaget hade kunnat få en större bredd med ytterligare en röst som kunnat redogöra för hur kemikalier och användningen faktiskt regleras och kontrolleras.

Martin Berg

Mediegranskare

Inga kommentarerLämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *